459 miliónov eur na spravodlivú klimatickú transformáciu Slovenska

Komisia prijala plán spravodlivej transformácie územia pre Slovensko, v ktorom sa stanovuje stratégia investovania 459 miliónov eur z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Týmito finančnými prostriedkami sa podporí spravodlivý prechod ku klimatickej neutralite v najzraniteľnejších regiónoch Slovenska. Fondom sa Slovensku pomôže do roku 2023 postupne ukončiť ťažbu uhlia a využívanie uhoľných elektrární. Podporí sa z neho najmä spravodlivá transformácia kovopriemyslu a chemického priemyslu v Hornonitrianskom regióne a Košickom Banskobystrickom kraji.

  • Trenčín/Hornonitriansky región: nové pracovné miesta a podpora energetickej efektívnosti región je jedinou oblasťou, kde sa na Slovensku ťaží uhlie. Ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie v elektrárni Nováky sa má do roku 2023 postupne ukončiť. FST pomôže vytvárať nové pracovné príležitosti pre pracovníkov v uhoľnom sektore, ich rodiny a mladých ľudí, ktorí chcú žiť a pracovať v danom regióne. Z fondu sa podporia aj opatrenia v prospech energetickej efektívnosti verejných budov a inovatívne riešenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.
  • Košický kraj: nové zručnosti a nové pracovné miesta v zelených sektorochkraj výrazne závisí od priemyselných sektorov produkujúcich veľmi vysoké emisie skleníkových plynov, a preto má najväčší potenciál dekarbonizácie na Slovensku. V oceliarskom priemysle treba vykonať technologické zmeny s cieľom pomôcť krajine dosiahnuť klimatické ciele. FST pomôže rekvalifikovať a zlepšiť zručnosti približne 2 400 pracovníkov v oceliarskom priemysle. Vďaka fondu sa takisto vytvoria nové pracovné príležitosti v zelených sektoroch, v sektore energie z obnoviteľných zdrojov, uskladňovania energie a modernizácie sietí diaľkového vykurovania, čo prinesie úspory energie.
  • Banskobystrický kraj: energetická efektívnosť a geotermálna energia kraj je jedným z najmenej rozvinutých na Slovensku, pričom viaceré okresy závisia od priemyselných sektorov s veľmi vysokými emisiami skleníkových plynov. FST pomôže so zvýšením energetickej efektívnosti vo verejných budovách a využívaním geotermálnych zdrojov energie, ako aj s celoživotným vzdelávaním pracovníkov a podporou odborných škôl.
Predchádzajúci článokVýzva Erasmus+ na rok 2023 otvorená
Ďalší článokOperačný program Slovensko schválený

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here