Boli zaregistrované tri nové európske iniciatívy občanov

Európska komisia dnes rozhodla, že zaregistruje tieto 3 nové európske iniciatívy občanov:

  • Cena uhlíka na boj proti zmene klímy – organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby „predložila návrh právnych predpisov EÚ s cieľom odrádzať od spotreby fosílnych palív, podporovať šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov na boj proti globálnemu otepľovaniu a obmedzenie zvyšovania teploty na 1,5 °C“. Cieľom iniciatívy je zaviesť minimálnu cenu emisií CO2, zrušiť súčasný systém bezodplatných kvót pre znečisťovateľov životného prostredia v EÚ, zaviesť mechanizmus kompenzácie na hraniciach a zároveň vyčleniť príjmy plynúce z ceny emisií oxidu uhličitého „na účely európskych politík, ktoré podporujú šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, a na zníženie zdanenia nižších príjmov“. Iniciatíva bude zaregistrovaná 22.7.2019.
  • Pestujeme vedecký pokrok: na plodinách záleží! – organizátori iniciatívy uvádzajú, že smernica 2001/18/ES o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO)je „zastaraná“ a žiadajú o prehodnotenie jej ustanovení o nových technikách šľachtenia rastlín s cieľom zjednodušiť „proces schvaľovania v prípade výrobkov získaných prostredníctvom nových techník šľachtenia rastlín“. Iniciatíva bude zaregistrovaná 25.7.2019.
  • Skoncujme s érou plastov v Európe – organizátori tejto iniciatívy „vyzývajú Európsku komisiu, aby zrevidovala smernicu o vplyve určitých plastov na životné prostredie s cieľom zakázať v Európe všetky jednorazové plasty“. Cieľom iniciatívy je zakázať používanie „všetkých plastových obalov a fliaš do roku 2027 tak, aby sa mohli zaviesť konkrétne opatrenia s cieľom dodržania limitov našich zdrojov“. Iniciatíva bude zaregistrovaná 26.7.2019.
Predchádzajúci článokFungujú nové celoeurópske pravidlá na riešenie daňových sporov medzi členskými štátmi
Ďalší článokFínsko predsedá Rade EÚ od 1. júla do 31. decembra 2019

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here