Členské štáty a Komisia budú spolupracovať na vývoji európskej umelej inteligencie

Komisia dnes v rámci svojej stratégie týkajúcej sa umelej inteligencie (z apríla 2018) predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala s členskými štátmi na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe. Plán obsahuje spoločné opatrenia v záujme užšej a účinnejšej spolupráce medzi členskými štátmi, Nórskom, Švajčiarskom a Komisiou v 4 kľúčových oblastiach: zvýšenie investícií, sprístupnenie väčšieho objemu údajov, podpora talentov a zabezpečenie dôvery. Ako prioritné boli označené oblasti verejného záujmu, ako je zdravotná starostlivosť, doprava a mobilita, bezpečnosť či energetika.

Dohodli sa na týchto bodoch:

1. Maximalizácia investícií vďaka partnerstvám

Príklady spoločných akcií:

· Národné stratégie v oblasti umelej inteligencie (do polovice roka 2019 by všetky členské štáty mali mať zavedené vlastné stratégie s investičnými úrovňami a vykonávacie opatrenia).

· Nové európske verejno-súkromné partnerstvo v oblasti umelej inteligencie (podpora spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom v Európe a vymedzenie spoločného strategického výskumného programu v oblasti umelej inteligencie).

· Nový fond na rozširovanie podnikov zameraných na umelú inteligenciu (Komisia podporí začínajúce podniky a inovátorov v oblasti umelej inteligencie a technológie blockchain)

· Rozvoj a spájanie špičkových centier pre umelú inteligenciu

2. Tvorba európskych dátových priestorov

– Komisia spolu s európskymi krajinami vytvorí spoločné európske dátové priestory, aby cezhraničná výmena údajov bola bezproblémová a zároveň v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

3. Podpora talentov, zručností a celoživotného vzdelávania

– podpora pokročilých študijných programov v oblasti umelej inteligencie, rozvoj digitálnych zručností a celoživotného vzdelávania v rámci celej spoločnosti (Stratégia pre umelú inteligenciu).

4. Rozvoj etickej a dôveryhodnej umelej inteligencie

– Európska skupina odborníkov zastupujúca akademickú obec, podniky a občiansku spoločnosť pracuje na etických usmerneniach pre vývoj a používanie umelej inteligencie. Prvá verzia bude uverejnená do konca roka 2018, experti predložia konečnú verziu Komisii v marci 2019.

Predchádzajúci článokEÚ intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám
Ďalší článokRola online trhovísk pri výbere DPH a v boji proti daňovým podvodom

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here