CulturEU: Komisia vďaka online príručke o financovaní z prostriedkov EÚ zintenzívňuje podporu kultúrneho odvetvia

Európska komisia vydala novú interaktívnu príručku, ktorá mapuje všetky možnosti financovania kultúrnych a kreatívnych odvetví dostupné na úrovni EÚ. CulturEU, jednotné kontaktné miesto pre financovanie z prostriedkov EÚ, zhromažďuje celkovo 75 možností financovania z 21 rôznych programov EÚ, od programov Kreatívna Európa a Horizont Európa až po štrukturálne fondy a Program InvestEU. Stačí len niekoľko kliknutí a tento interaktívny online nástroj môže nasmerovať ktorýkoľvek európsky kultúrny subjekt k tej najvhodnejšej finančnej podpore EÚ, ktorá je preň dostupná. Príručka bola vypracovaná s cieľom pomôcť partnerom všetkých typov a veľkostí pôsobiacim v kultúrnych a kreatívnych odvetviach zorientovať sa v oblasti financovania z prostriedkov EÚ, pochopiť dostupné príležitosti a v konečnom dôsledku im pomôcť získať ľahší prístup k financiám EÚ. Zainteresované strany môžu automaticky filtrovať príslušné možnosti financovania na základe svojich potrieb, odvetvia a typu organizácie, ktorú zastupujú. Príručku dopĺňajú inšpirujúce príklady a najlepšie postupy. CulturEU sa bude pravidelne aktualizovať najčerstvejšími informáciami o nových výzvach. Začiatkom roka 2022 bude k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ.

Rozsiahle obmedzenia zavedené počas pandémie COVID-19 boli pre kultúrne a kreatívne odvetvia veľkou ranou. Od začiatku pandémie Komisia prijala mnoho opatrení na riešenie vplyvov krízy spôsobenej koronavírusom na kreatívne a kultúrne odvetvia, ktorými doplnila a podporila opatrenia členských štátov. Patrila medzi ne finančná podpora, spolupráca na úrovni EÚ a súbežné dodržiavanie vnútroštátnych právomocí a investície.

Predchádzajúci článokInteraktívny seminár č. 2: Ekológia v praxi
Ďalší článokInteraktívny seminár č. 3: História, súčasnosť a budúcnosť nášho regiónu

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here