Komisia schválila slovenské opatrenie štátnej pomoci vo výške 267 miliónov eur na podporu nového závodu na výrobu elektrických vozidiel spoločnosti Volvo Cars

Európska komisia dospela k záveru, že slovenské opatrenie štátnej pomoci vo výške 267 miliónov eur v prospech spoločnosti Volvo Cars je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. Investičná pomoc podporí zriadenie novej prevádzky na výrobu elektrických osobných vozidiel v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach. Toto opatrenie prispeje k dosiahnutiu strategických cieľov EÚ súvisiacich s tvorbou pracovných miest, regionálnym rozvojom a Európskou zelenou dohodou. V rámci opatrenia bude pomoc poskytnutá v podobe priamych grantov, spolu vo výške približne 267 miliónov eur. Volvo Cars do projektu investujú 1,2 miliardy eur. Očakáva sa, že závod bude mať počiatočnú výrobnú kapacitu približne 250 tisíc elektrických vozidiel ročne. Projekt priamo vytvorí najmenej 3 300 pracovných miest a ďalšie pracovné miesta vzniknú nepriamo v jeho dôsledku. Očakáva sa, že závod bude mať prínos aj v oblasti udržateľnosti, pretože má za cieľ byť od začiatku výroby klimaticky neutrálny a ponúkať výlučne elektrické vozidlá. Závod bude v priemyselnom parku Valaliky, v oblasti oprávnenej na regionálnu pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Predchádzajúci článokEurópska panelová diskusia občanov o boji proti nenávisti v spoločnosti
Ďalší článokInvestEU a Európsky investičný fond podporia udržateľné agropotravinárske investície sumou 40 miliónov eur

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here