Minimálny príjem ako účinnejšia pomoc v boji proti chudobe a na podporu zamestnanosti

Komisia dnes vyzvala členské štáty, aby zmodernizovali svoje systémy minimálneho príjmu v rámci dlhodobého záväzku znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia v Európe. Minimálny príjem a záchranné sociálne siete musia zahŕňať dostatočné stimuly a podporu pre prijímateľov, ktorí môžu pracovať, aby sa tak mohli opätovne začleniť do trhu práce. Mali by byť navrhnuté tak, aby zároveň umožňovali plné využitie potenciálu zelenej a digitálnej transformácie podporou zmien postavenia na trhu práce a aktívnejšej účasti znevýhodnených ľudí. Spomínaný návrh pomôže dosiahnuť sociálne ciele EÚ do roku 2030 zamerané na zníženie počtu ľudí ohrozených chudobou v dôsledku vylúčenia minimálne o 15 miliónov tak,ako sa stanovuje v Akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. Zároveň pomôže členským štátom pri dosahovaní cieľa, ktorým je mať najmenej 78 % obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov v zamestnaní. Členským štátom sa odporúča zlepšiť primeranosť podpory príjmu, zlepšiť pokrytie a využívanie minimálneho príjmu, zlepšiť prístup na inkluzíve trhy práce, zlepšiť prístup k podporným a základným službám, presadzovať individualizovanú podporu a zvýšiť efektivitu správy záchranných sociálnych sietí. Na zlepšovanie systémov minimálneho príjmu a sociálnej infraštruktúry formou reforiem a investícií majú členské štáty k dispozícii finančné prostriedky EÚ.

Predchádzajúci článokExpertná skupina na vysokej úrovni pre posilnenie udržateľného financovania v krajinách s nízkymi a strednými príjmami
Ďalší článokEurópsky deň jazykov 2022

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here