Prejav o stave Únie 2022 – Únia, ktorej sila tkvie v jednote

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes 14. septembra o deviatej hodine predniesla na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu v poradí už svoju tretiu správu o stave Európskej únie (SOTEU). Predsedníčka Komisie prišla do Európskeho parlamentu v sprievode Oleny Zelenskej, manželky ukrajinského prezidenta. V úvode svojho prejavu Ursula von der Leyenová pripomenula, že ešte nikdy Európsky parlament nediskutoval o stave Únie v čase, keď v Európe zúri vojna. V kontexte uplynulého roka a nadchádzajúceho obdobia zdôraznila význam európskej solidarity a jednoty.

Vo svojej správe predsedníčka zároveň načrtla hlavné iniciatívy, ktoré Komisia plánuje uskutočniť v nadchádzajúcom roku:

 • Ďalšia podpora Ukrajiny a jej ľudu, a to aj prostredníctvom sily jednotného trhu EÚ
 • Zavedenie opatrení na podporu Európanov pri zvládaní energetickej krízy
 • Podpora podnikateľského prostredia, najmä malých a stredných podnikov, s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Európy
 • Zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív a úzka spolupráca so spoľahlivými dodávateľmi
 • Zaujatie globálneho vedúceho postavenie v oblasti adaptácie na zmenu klímy a ochrany prírody
 • Zasadzovanie sa za demokraciu a právny štát doma a na celom svete

Ukrajina

 • Únia stojí na strane Ukrajiny: poskytovaním zbraní a financií, prijímaním utečencov a zavedením najprísnejších sankcií
 • Finančný sektor Ruska je otrasený: 3/4 ruského bankového sektora boli odstrihnuté od medzinárodných trhov, Rusko opustilo takmer tisíc medzinárodných spoločností, výroba automobilov sa prepadla o 3/4, zákaz leteckej premávky do EÚ
 • Sankcie sa rušiť nebudú
 • Finančná a vojenská pomoc Únie smerom Ukrajine
 • Pol milióna ukrajinských detí začalo školský rok v Európskej únii
 • Únia pomôže obnoviť poškodené ukrajinské školy sumou 100 miliónov eur
 • Pomoc Ukrajine prostredníctvom posilňovania jej postavenia – pre tento účel bude zmobilizovaná plná sila jednotného trhu EÚ
 • V marci bola Ukrajina úspešne pripojená k elektrizačnej sústave EÚ
 • Boli pozastavené clá na ukrajinský vývoz do EÚ
 • Ukrajina bude začlenená do európskeho priestoru bezplatného roamingu

Energetika

 • Európa sa musí zbaviť závislosti na ruských fosílnych palivách
 • EÚ sa dohodla na spoločnom skladovaní a dnes sme na úrovni 84 %
 • Diverzifikácia dodávok smerom k spoľahlivým dodávateľom ako sú USA, Nórsko, Alžírsko a ďalšie krajiny
 • V minulom roku predstavoval ruský plyn 40 % plynu dovezeného do EÚ, dnes je to 9 %
 • Rusko naďalej manipuluje trhom s energiou
 • Súčasne sa prejavuje klimatická kríza – vlny horúčav zvyšujú dopyt po elektrickej energii, suchá odstavili vodné a jadrové elektrárne a ceny plynu vzrástli viac než desaťnásobne
 • Ak znížime dopyt v čase špičkového odberu, zásoby vystačia dlhšie a ceny sa znížia
 • EÚ predkladá členským štátom opatrenia na zníženie ich celkovej spotreby elektrickej energie
 • EÚ navrhuje zastropovať príjmy spoločností, ktoré vyrábajú elektrickú energiu za nízke náklady
 • Vďaka tomuto návrhu získa Únia viac než 140 miliárd eur, ktoré členským štátom pomôžu priamo zmierniť dôsledky ťažkej situácie
 • Najväčšie ropné, plynárenské a uhoľné spoločnosti dosahujú obrovské zisky a musia zaplatiť spravodlivý podiel – poskytnúť plynový príspevok
 • Únia musí zabezpečiť bezpečnosť dodávok a zlepšiť svoju globálnu konkurencieschopnosť
 • Komisia sa bude usilovať o zavedenie reprezentatívnejšej referenčnej hodnoty TTF používanej na plynárenskom trhu
 • Energetické spoločnosti čelia problémom s likviditou na trhoch s termínovanými zmluvami na dodávku elektrickej energie – v októbri Únia predstaví dočasný rámec štátnej pomoci s cieľom umožniť poskytovanie štátnych záruk a zároveň zachovať rovnaké podmienky
 • Únia musí odstrániť dominantný vplyv, ktorý ma plyn na ceny elektrickej energie – musí pristúpiť k rozsiahlej a komplexnej reforme trhu s elektrickou energiou

Klíma

 • Význam vodíkacieľ stanovený v REPowerEU je vyrábať v EÚ každý rok 10 miliónov ton vodíka z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 – EÚ zriadi Európsku vodíkovú banku a do budovania trhu s vodíkom bude môcť Inovačný fond investovať tri miliardy eur
 • Únia sa bude na tohtoročnej konferencii OSN o biodiverzite usilovať o ambicióznu celosvetovú dohodu o ochrane prírody
 • V roku 2023 Únia zdvojnásobí svoju kapacitu proti požiarom

Pandémia

 • Do dnešného dňa Únia zabezpečila viac než 4 miliardy vakcinačných dávok pre Európanov a zbytok sveta
 • Po pandémii sa európske hospodárstvo zotavilo v rekordne krátkom čase
 • Plán obnovy a rastu (NextgenerationEU) – doteraz bolo členským štátom vyplatených 100 miliárd eur

Hospodárstvo

 • Európa musí financovať prechod na digitálne a klimaticky neutrálne hospodárstvo
 • Únia potrebuje fiškálne pravidlá – nové riešenia týkajúce sa správy hospodárskych záležitostí budú predstavené v októbri
 • Členské štáty by mali mať vo svojich plánoch znižovania dlhu väčšiu flexibilitu, ale niesť väčšiu zodpovednosť za plnenie pravidiel
 • Únia potrebuje priaznivé podnikateľské prostredie, pracovnú silu so správnymi zručnosťami a prístup k surovinám
 • EÚ predloží balík pomoci pre malé a stredné podniky – jeho súčasťou bude návrh jednotného súboru daňových pravidiel pre podnikanie v Európe (BEFIT)
 • Bude zrevidovaná smernica o oneskorených platbách
 • Nezamestnanosť je na historicky najnižšej úrovni, zároveň majú európske podniky problém s nedostatkom zamestnancov
 • Únia musí intenzívnejšie investovať do odborného a ďalšieho vzdelávania a pri tom úzko spolupracovať s podnikmi
 • Je potrebné zabezpečiť, aby boli rýchlejšie a vo väčšej miere uznávané kvalifikácie v Európe
 • Rok 2023 bude Európskym rokom vzdelávania predovšetkým ďalšieho vzdelávania
 • Dôležitý bude prístup k surovinám – dopyt EÚ po vzácnych zeminách sa do roku 2030 zvýši päťnásobne, preto bude potrebné sa vyvarovať vzniku ďalšej závislosti
 • Európa potrebuje nové partnerstvá
 • Komisia predloží ratifikáciu dohody s Čile, Mexikom a Novým Zélandom
 • Pokračuje sa v rokovaniach s ďalšími partnermi, ako sú Austrália a India
 • Vyhlasuje sa Európsky akt o kritických surovinách
 • Pred 5 rokmi spustila Európa Alianciu pre batérie a čoskoro sa budú 2/3 nášho dopytu vyrábať v EÚ
 • Minulý rok bol ohlásený Európsky akt o čipoch – v najbližších mesiacoch budú položené základy gigatovárne na výrobu čipov
 • EÚ zvyšuje svoju finančnú účasť na dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu
 • Do budúcnosti bude Komisárka presadzovať vytvorenie nového Fondu európskej suverenity

Demokracia

 • Prehodnotenie zahranično-politickej agendy EÚ
 • Úsilie o rozšírenie jadra demokracií
 • Únia musí stáť po boku krajín, ktoré sú na ceste do EÚ – budúcnosť krajín západného Balkánu, Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska je v Únii
 • Komisia podporuje výzvu na vytvorenie európskeho politického spoločenstva
 • Únia buduje spolu s africkými partnermi dve továrne na výrobu vakcín mRNA v Rwande a Senegale a to isté zopakuje aj v Latinskej Amerike v rámci širšej stratégie angažovanosti
 • Spolupráca s priateľmi z USA a ďalšími partnermi zo skupiny G7 – Predsedníčka zvolá spolu s prezidentom Bidenom stretnutie lídrov, na ktorom budú preskúmané a ohlásené realizačné projekty
 • Musíme sa chrániť pred škodlivým zasahovaním prostredníctvom dezinformácií – bude predložený balík opatrení v oblasti ochrany demokracie
 • Únia bude naďalej trvať na nezávislosti súdnictva
 • Bude sa ochraňovať rozpočet prostredníctvom mechanizmu podmienenosti
 • Komisia predloží opatrenia na aktualizáciu legislatívneho rámca na boj proti korupcii
 • Komisia navrhne, aby sa do sankčného režimu v oblasti ľudských práv začlenili aj prípady korupcie
 • Nová iniciatíva v oblasti duševného zdravia
 • Únia potrebuje spravodlivé a rýchle postupy/systém, ktorý sa bude dať rýchlo zaviesť, ako aj trvalý a právne záväzný mechanizmus, ktorý zabezpečí solidaritu
 • EÚ potrebuje účinnú ochranu svojich vonkajších hraníc v súlade s dodržiavaním základných práv
 • Začleniť do zmlúv solidaritu medzi generáciami
 • Zlepšiť spôsob fungovania a rozhodovania v EÚ
 • Nastal čas na Európsky konvent
Predchádzajúci článokNová výzva Discover EU
Ďalší článokCeny energie – Komisia navrhuje mimoriadnu intervenciu na zníženie účtov pre Európanov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here