Rámec štátnej pomoci, predĺženie podávania žiadostí do európskych programov, opatrenia proti nepoctivým obchodníkom, odporúčania pre oblasť verejného zdravia a iné

eu flag
Europaflagge

Komisia prijala dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý členským štátom umožní výraznejšie podporiť ekonomiku počas ochorenia COVID-19. Dočasný rámec spolu s mnohými ďalšími podpornými opatreniami, ktoré môžu členské štáty využiť podľa existujúcich pravidiel štátnej pomoci, umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky k dispozícii dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej. Vzhľadom na obmedzenú výšku rozpočtu EÚ budú hlavnú úlohu zohrávať štátne rozpočty členských krajín. Dočasný rámec pomôže zacieliť podporu pre hospodárstvo a zároveň obmedzí negatívne ovplyvňovanie rovnosti podmienok na jednotnom trhu. Stanovuje päť druhov pomoci:

1. priame granty, selektívne daňové zvýhodnenia a zálohové platby

2. štátne záruky za úvery, ktoré banky poskytli podnikom

3. dotované verejné úvery pre podniky

4. záruky pre banky, ktoré sprostredkúvajú štátnu pomoc reálnej ekonomike

5. krátkodobé poistenie vývozných úverov

Komisia schválila usmernenie týkajúce sa povolenia na vývoz osobných ochranných prostriedkov mimo Európskej únie, ktoré sa uplatňujú od 15. marca. Komisia preskúmala aj rôzne aspekty tohto dočasného opatrenia, aby sa zabezpečilo, že odráža integrovanú povahu výrobných hodnotových reťazcov a distribučných sietí. Z tohto dôvodu Komisia teraz vyňala niektoré krajiny a územia, najmä krajiny pridružené k európskemu voľnému obchodu: Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Usmernenia tiež objasňujú možnosť zachovania núdzových operácií humanitárnych organizácií v tretích krajinách. Pokiaľ ide o iné krajiny, členské štáty môžu pokračovať v udeľovaní vývozných povolení, ak neexistuje ohrozenie dostupnosti ochranných prostriedkov na trhu príslušného členského štátu alebo inde v Únii. Cieľom tohto dočasného opatrenia je chrániť dostupnosť dodávok ochranných prostriedkov v EÚ.

Komisia víta opatrenia na zníženie tlaku na internetovú infraštruktúru, ku ktorým sa zaviazali streamovacie služby a zriaďuje mechanizmus podávania správ s európskymi regulačnými orgánmi. Po rozhovoroch s Netflixom a YouTube privítal komisár pre vnútorný trh Thierry Breton záväzok oboch poskytovateľov streamovania, aby prijali opatrenia na zníženie tlaku na internetovú infraštruktúru v kontexte zvýšených požiadaviek na konektivitu vyplývajúcich z opatrení na sociálne dištancovanie v boji proti pandémii koronavírusu. Spoločnosť Netflix oznámila, že zníži bitové rýchlosti vo všetkých tokoch v Európe na 30 dní, čím zníži prenos Netflixu v európskych sieťach o 25 %. Rovnako Google a YouTube sa zaviazali dočasne prepnúť všetku komunikáciu v EÚ na štandardné rozlíšenie. Opatrenia prispejú ku zachovaniu plynulého fungovania internetu počas krízy a zabránia preťaženiu siete. Hoci zvýšený dopyt po pripojení na internet zatiaľ nespôsobuje všeobecnú situáciu v preťažení siete, Komisia a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) včera ako preventívne opatrenie zriadili osobitný mechanizmus podávania správ na monitorovanie internetu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here