Sucho v Európe: Členské štáty sa dohodli na podporných opatreniach

Súbor podporných opatrení navrhla Európska komisia, aby odbremenila poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.

Tieto opatrenia zahŕňajú možnosť vyšších zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby poľnohospodári mali dostatok krmiva pre zvieratá.

Dotknutí poľnohospodári sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a zlepšiť si tak peňažné toky. Vďaka tomu im bude uhradených:

  • až 70 % priamych platieb do polovice októbra,
  • 85 % platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku septembra.

Niektoré povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív:

  • vysiať „medziplodiny“ ako „čisté plodiny“ (a nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva,
  • skrátiť 8-týždňové minimálne obdobie pre „medziplodiny“, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po medziplodinách včas vysiať „ zimné plodiny“.

Po dnešnej dohode budú opatrenia formálne prijaté začiatkom septembra.

Komisia bude o vplyve sucha naďalej so všetkými členskými štátmi intenzívne komunikova

Predchádzajúci článokEurópsky deň v Lučenci plný kultúry a vzájomnej spolupráce
Ďalší článokProgram EÚ školákom opäť prináša mlieko, ovocie a zeleninu

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here