V Európe začínajú platiť nové pravidlá pre čistejšie a bezpečnejšie autá

Zajtra nadobudne účinnosť nariadenie EÚ o schvaľovaní motorových vozidiel a o dohľade nad trhom s nimi. V novom nariadení, ktoré bolo prijaté v máji 2018, sa významne prepracovali a sprísnili podmienky typového schvaľovania a vylepšený bol aj systém dohľadu nad trhom. Vďaka novým pravidlám sa zvýši úroveň kvality a nezávislosť typového schvaľovania a testovania vozidiel, rovnako sa zvýši aj počet kontrol automobilov, ktoré sú už na trhu EÚ, a posilní sa celkový systém prostredníctvom prísnejšieho európskeho dohľadu.

Kľúčové prvky nových pravidiel EÚ:

  • Nezávislosť a kvalita testovania pred uvedením automobilu na trhtechnické služby, ktoré vykonávajú skúšky a kontroly nových modelov áut, prejdú pred udelením poverenia od členského štátu nezávislým auditom, ktorý sa bude opakovať, ak si budú chcieť poverenie zachovať. Vnútroštátne schvaľovacie úrady sa budú navzájom hodnotiť.
  • Kontrola automobilov, ktoré už sú na trhu členské štáty sú odteraz povinné pravidelne testovať minimálny počet automobilov. Zároveň môžu na svojom území prijať ochranné opatrenia proti vozidlám, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi bez toho, aby museli čakať na kroky úradu, ktorý vydal typové schválenie.
  • Európsky dohľad – Európska komisia môže teraz vykonávať kontroly dodržiavania požiadaviek a kontroly zhody vozidiel v laboratóriách alebo na cestách. Ak výrobcovia porušia právne predpisy o typovom schvaľovaní, Komisia môže nariadiť stiahnutie výrobkov z obehu v rámci celej EÚ a uložiť im sankcie do výšky 30 000 eur na automobil.

Komisia poskytla Spoločnému výskumnému centru (JRC) dodatočné zdroje, aby prevzalo túto novú úlohu v rámci dohľadu nad trhom. Centrum tak získalo financie na ďalších zamestnancov, prevádzkové náklady a výstavbu 2 nových laboratórií. Nové pravidlá typového schvaľovania navrhla Komisia v roku 2016 v nadväznosti na škandál Dieselgate.

Predchádzajúci článokFotoobjektívom z putovnej výstavy „Politika súdržnosti EÚ“ v regióne Novohrad
Ďalší článokMladí prekladatelia na školách EÚ – Komisia otvára registráciu na ročník 2020 prekladateľskej súťaže

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here