Zdravý životný štýl: Komisia spúšťa celoeurópsku kampaň

Európska komisia spustila kampaň HealthyLifestyle4All. Cieľom kampane je podporovať zdravý životný štýl všetkých občanov naprieč generáciami a spoločenskými skupinami, pričom konečným zámerom je zlepšiť zdravie a duševnú pohodu Európanov. Táto dvojročná kampaň v sebe spája šport a aktívny životný štýl s politikami týkajúcimi sa zdravia, potravín a iných oblastí a snaží sa zapojiť do diania občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie, štátne, miestne a regionálne orgány a medzinárodné subjekty. Všetci zainteresovaní hodlajú implementovať viacero opatrení, ktorých cieľom je nabádať Európanov, aby viedli aktívnejší život a aby viac dbali na svoje zdravie. Svoje záväzky týkajúce sa konkrétnych opatrení môžu všetky zúčastnené organizácie predložiť prostredníctvom online nástroja Pledge Board. Svoj príspevok už predložili viaceré krajiny a organizácie EÚ, ako napríklad medzinárodný a európsky olympijský výbor, Svetová antidopingová agentúra (WADA), Medzinárodná federácia pre šport v školách, Medzinárodná federácia futbalových zväzov (FIFA), Únia európskych futbalových zväzov (UEFA) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), pričom sa očakáva, že mnohé ďalšie subjekty tak čoskoro urobia.   Plánovanými opatreniami sa podporia tri ciele kampane HealthyLifestyle4All:

  • zvýšiť informovanosť o zdravom životnom štýle naprieč generáciami;
  • podporiť ľahší prístup k športu, fyzickej aktivite a zdravému stravovaniu s osobitným zameraním na začlenenie a nediskrimináciu, aby sme dokázali osloviť a zapojiť aj znevýhodnené skupiny ľudí;
  • podporiť globálny prístup vo všetkých politikách a sektoroch v snahe ozrejmiť súvis medzi stravovaním, zdravím, duševnou pohodou a športom.
Predchádzajúci článokEurópsky deň bez áut a so športom, Nočný beh mesta Lučenec – v rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY V MESTE LUČENEC
Ďalší článok95 miliónov eur na zlepšenie prístupu k diagnostickým testom na COVID-19

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here