Dvojaká kvalita potravín: Európska komisia vydáva spoločnú metodiku testovania

Spoločná metodika testovania bude slúžiť na porovnávanie kvality potravinových výrobkov v celej EÚ. Metodika je dielom Spoločného výskumného centra (JRC) a poslúži orgánom na ochranu spotrebiteľa v členských štátoch, aby mohli testovať a porovnávať zloženie i vlastnosti potravinových výrobkov predávaných v podobnom balení po celej Únii.

Vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín a pre ochranu spotrebiteľa nesú zodpovednosť za to, že potraviny uvedené na jednotný trh spĺňajú príslušné právne predpisy EÚ. Testovacia metodika pomôže týmto orgánom zistiť, či sa potravinové výrobky uvádzajú na trh v súlade s právom EÚ. Laboratóriá vo viacerých členských štátoch EÚ koordinované Spoločným výskumným centrom budú teraz uplatňovať túto metodiku v celoeurópskej testovacej kampani, ktorej cieľom je zozbierať údaje o rozsahu problému dvojakej kvality. Prvé výsledky by mali byť k dispozícii do konca roka 2018.

Šesť princípov výberu a testovania potravinárskych výrobkov v rámci spoločnej metodiky

Transparentnosť

  • lepšie fungovanie a komunikácia medzi všetkými stranami
  • menší potenciál pre vznik sporných situácií

Stanovenie jednotlivých krokov v hodnotení

  • výber produktov → plán odberu vzoriek → vyšetrovanie vzoriek na získanie výsledkov testu → rozhodnutie o ďalšom postupe

Porovnateľnosť

  • výber produktov → plán odberu vzoriek → vyšetrovanie vzoriek na získanie výsledkov testu → rozhodnutie o ďalšom postupe

Kritéria hodnotenia

  • vedecky podložené a dôsledne aplikované
  • metódy navrhnuté pre cielenú komoditu; praktické a nákladovo efektívne
  • akreditované testovacie laboratóriá a štandardné testovacie metódy

Inkuzívnosť

  • spravodlivé a rovné zapojenie zainteresovaných strán: prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, príslušné orgány, zástupcovia spotrebiteľov

Spravodlivosť

  • výber značiek na testovanie s prihliadnutím na trhové podiely
  • dodržiavanie požiadaviek dôvernosti
Predchádzajúci článokOchrana obchodu EÚ: nové pravidlá sú prísnejšie a účinnejšie
Ďalší článokJunckerov plán: Európsky investičný fond a skupina Erste Group podpísali dohodu vo výške 50 miliónov EUR na financovanie sociálnych podnikov v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v Srbsku

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here