Eurobarometer o vnímaní korupcie

Výsledky júlového prieskumu Eurobarometra ukázali, že takmer dve tretiny (64 %) Európanov si myslia, že korupcia je neprijateľná. Proti darom a rôznym láskavostiam je 72 % opýtaných, peniaze sú neakceptovateľné pre 83 % Európanov. Od roku 2022 možno pozorovať nárast korupcie vo verejnej správe, o čom svedčí aj fakt, že prevažná väčšina Európanov (70 %) považuje korupciu vo svojej krajine za rozšírenú. Takmer tri štvrtiny (74 %) respondentov verí, že v ich krajine existuje korupcia v národných verejných inštitúciách a 73 % respondentov je naopak presvedčených, že ide o miestne alebo regionálne verejné inštitúcie. 

Ako to vidia Slováci:

  • Až 82 % opýtaných (z celkového počtu 1 021 respondentov) na Slovensku verí, že korupcia je rozšíreným problémom a 45 % je presvedčených, že sa jej miera za posledné tri roky celkovo zvýšila. 
  • Najväčšiu rolu korupcie pripisovali respondenti v zmysle dávania alebo brania úplatkov či zneužívania moci na osobný prospech politickým stranám (59 %), politikom na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (56 %) či úradníkom (44 %). 
  • Na otázku „Ak by ste chceli niečo od verejnej správy alebo verejného úradu, do akej miery je podľa vás prijateľné darovať peniaze?” odpovedalo negatívne 73 % opýtaných. 
  • Viac ako polovica Slovákov (57 %) uviedla, že korupcia neovplyvňuje ich každodenný život, zatiaľ čo 37 % je presvedčených o opaku. 
  • To, že príliš úzke prepojenie medzi podnikaním a politikou vedie ku korupcii, si myslí 81 % slovenských respondentov. 
  • 70 % opýtaných tvrdí, že prípady korupcie na vysokej úrovni nie sú na Slovensku dostatočne stíhané a 72 % zastáva názor, že protekcionizmus a korupcia sú prekážkou obchodnej súťaže. 
  • Drvivá väčšina respondentov (89 %) uviedla, že v posledných 12 mesiacoch neboli svedkami korupčného správania, ani nemuseli (okrem oficiálnych poplatkov) dať extra platbu alebo hodnotný dar zdravotnej sestre či lekárovi, prípadne prispieť darom nemocnici, čo potvrdilo 97 % opýtaných. 
  • Za najdôležitejšie dôvody či prekážky prečo sa ľudia môžu rozhodnúť nenahlásiť prípad korupcie, respondenti uviedli „ťažkosť niečo dokázať“ (47 %), pritom 30 % si myslí, že nahlásení nebudú potrestaní a 28 % verí, že je to z dôvodu nedostatočnej ochrany tých, ktorí sa tak rozhodli učiniť. 
  • Pri otázke, komu Slováci v prípade nahlásenia korupcie najviac dôverujú, uviedlo 61 % opýtaných políciu a len 24 % justičné orgány SR. 
Predchádzajúci článok14. ročník Ceny občianskej spoločnosti
Ďalší článokEurobarometer: väčšina Európanov si myslí, že zelená transformácia by sa mala zrýchliť

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here