Európska komisia dnes predložila návrh 1,85 biliónového plánu hospodárskeho oživenia

Európska komisia dnes predložila návrh veľkého plánu obnovy; navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy – EÚ pre ďalšie generácie vo výške 750 miliárd EUR, ktorý sa začlení do prepracovaného rozpočtu EÚ na obdobie 2021-2027 v celkovej výške 1,85 bilióna EUR. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy.

Finančné prostriedky získané z nástroja EÚ pre ďalšie generácie budú investované do troch pilierov:

 1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:
 • Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd EUR poskytne finančnú podporu na investície a reformy. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme 250 miliárd EUR.
 • Navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov politiky súdržnosti od teraz do roku 2022 o 55 miliárd EUR v rámci novej iniciatívy REACT-EU, ktoré sa majú prideliť na základe závažnosti sociálno-ekonomických dopadov krízy vrátane miery nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov.
 • Návrh na posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu o 40 miliárd EUR na účely pomoci členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 miliárd EUR s cieľom podporiť vidiecke oblasti pri realizácii štrukturálnych zmien potrebných v súlade s európskou zelenou dohodou.
 1. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:
 • Prostredníctvom nového Nástroja na podporu solventnosti sa zmobilizujú súkromné zdroje na urýchlenú podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách. Ten môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 miliárd EUR s cieľom uvoľniť 300 miliárd EUR na podporu solventnosti pre podniky zo všetkých hospodárskych odvetví.
 • Navýšenie finančných prostriedkov programu InvestEU, hlavného investičný programu Európy, na 15,3 miliardy EUR na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej Únii.
 • Nový nástroj strategických investícií zahrnutý do programu InvestEU na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd EUR vo výške 15 miliárd EUR.
 1. Ponaučenia z krízy:
 • Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy EUR.
 • Suma 94,4 miliardy EUR na program Horizont Európa bude navýšená na účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.
 • Podpora globálnych partnerov Európy prostredníctvom ďalších 16,5 miliardy EUR na vonkajšiu činnosť vrátane humanitárnej pomoci.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here