Európska komisia prijala kladné predbežné posúdenie štvrtej žiadosti Slovenska o vyplatenie 799 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Európska komisia dnes prijala kladné predbežné posúdenie štvrtej žiadosti Slovenska o vyplatenie 799 miliónov eur (bez predbežného financovania) v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je ústredným prvkom nástroja NextGenerationEU. V nadväznosti na posúdenie žiadosti o platbu, ktorú Slovensko predložilo 15. decembra 2023, Komisia predbežne skonštatovala, že Slovensko uspokojivo splnilo 15 míľnikov vytýčených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, ktorými je podmienená štvrtá platba. Žiadosť o platbu sa týka dôležitých krokov súvisiacich s realizáciou 15 reforiem, ktoré na Slovensku podnietia pozitívne zmeny pre občanov i podniky v oblastiach udržateľnej dopravy, inkluzívneho a moderného vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému. Spomedzi hlavných opatrení, ktoré sú obsiahnuté v tejto žiadosti o platbu, možno spomenúť:

  • učebné osnovy: Slovensko prijalo štátny program pre základné vzdelávanie, ktorý pripravuje pôdu pre zavedenie nových učebných osnov pre základné a nižšie stredné vzdelávanie. Súčasťou nových učebných osnov sú vyššie, modernizované štandardy pre základné ciele vzdelávania;
  • zdravotnú starostlivosť: Slovensko zefektívnilo sieť neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zlepšilo jej dostupnosť, pričom sa očakáva, že služby lekárskej pohotovosti budú po novom do 15 minút k dispozícii pre 90 % obyvateľstva.

Predbežné posúdenie plnenia míľnikov a cieľov zo strany Slovenska, ktorých dosiahnutím je podmienená táto platba, Komisia aktuálne zaslala Hospodárskemu a finančnému výboru. Výbor má teraz štyri týždne na zaujatie stanoviska. Platba v prospech Slovenska sa môže uskutočniť až po tom, ako Hospodársky a finančný výbor prijme stanovisko, pričom Komisia musí následne prijať rozhodnutie o platbe.

Predchádzajúci článokEurópska cena pre ženy inovátorky otvorená na podávanie prihlášok
Ďalší článokMaďarsko predsedá Rade EÚ od 01.07.2024

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here