Interaktívny seminár č. 2: Ekológia v praxi

Centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s mestom Lučenec a Centrom rozvoja inovácií Lučenec zorganizovali tri interaktívne semináre zamerané na oblasť inovácií a podnikania, ekológie v praxi a histórií, súčasnosti a budúcnosti regiónu za účasti odborníkov v relevantných oblastiach pre deti a mládež v regióne v rámci FUTUCLUBu- Lučeneckého “open space” pre deti a mládež.

Cieľom je prebudenie kreatívneho myslenia mládeže, vyjadrenia vlastného názoru, rozvoj prezentačných zručností, umožnenia ich sebarealizácie a tiež kumulácia potenciálu mladých ľudí v celom spádovom regióne a jeho efektívne využitie.

Druhý interaktívny seminár, ktorý sa konal 29.11.2021 bol zameraný na oblasť ekológie v praxi /zero-waste životný štýl, životné prostredie, príklady dobre praxe „zelená“ energetika, ako sa môže stať študent ekologickým aktivistom, dobrovoľníctvo, kariérový rozmer ekológie/ za účasti p. Ambróšovej, predsedníčky Združenia dodávateľov energie a zakladateľky ekofarmy Lavella a dvoch študentov stredných škôl. Seminár bol vysielaný naživo cez youtube a ostatní žiaci stredných škôl mohli dávať otázky počas priameho vysielania.

Podujatie bude v súlade s ročnými prioritami EÚ – Európska zelená dohoda a Európa pripravená na digitálny vek.

Video si môžete pozrieť na:

Predchádzajúci článokKoronavírus: Komisia navrhuje posilniť koordináciu bezpečného cestovania v EÚ
Ďalší článokCulturEU: Komisia vďaka online príručke o financovaní z prostriedkov EÚ zintenzívňuje podporu kultúrneho odvetvia

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here