Komisia vyberie ďalší projekt zameraný na vývoj rýchlej diagnostiky, schválenie štátnej pomoci

Európska komisia sa rozhodla financovať ďalší projekt v rámci svojej núdzovej výzvy na naliehavo potrebný výskum v súvislosti s koronavírusom. Týmto sa počet podporených projektov zvýši na 18 zo pôvodne ohlásených 17 projektov s celkovým rozpočtom 48,5 milióna EUR z programu EÚ na výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020. Tieto projekty umožňujú 140 výskumným tímom z celej Európy spolupracovať na riešení pandémie koronavírusu. Novo vybraný projekt s názvom HG nCoV19 test a koordinovaný írskou spoločnosťou vyvinie a overí rýchly molekulárno-diagnostický test nového koronavírusu. Všetky vybrané projekty pracujú na vývoji rýchlej diagnostiky, liečby a vakcínach, ako aj na pochopení správania epidémie prostredníctvom epidemiológie a modelovania. EÚ za posledné týždne zmobilizovala verejné a súkromné financovanie až do výšky 90 miliónov EUR prostredníctvom iniciatívy pre inovačné lieky a poskytla až 80 miliónov EUR finančnej podpory inovatívnej spoločnosti CureVac s cieľom zintenzívniť vývoj a výrobu vakcín.

Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci, pre krajiny, ktoré požiadajú o podporu na boj proti dôsledkom súvisiacich s vypuknutím koronavírusu. Komisia schválila dánsky systém záruk vo výške 130 miliónov EUR pre MSP, ktorých vývozné činnosti boli obmedzené v dôsledku krízy. Na podporu hospodárstva v súčasnej epidémii schválila 200 miliónov EUR pre Írsko a 1,75 miliardy per Estónsko. V Poľsku EK schválila podporu v sume 6 miliónov EUR na presun nákladnej dopravy z cestnej na železničnú a vo Francúzsku rozpočet 1,2 miliardy EUR pre malé podniky, ktoré čelia dočasným finančným ťažkostiam. EK schvaľuje podporu pre krajiny po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here