Posun k lepšej ochrane oznamovateľov v celej EÚ

Európsky parlament a členské štáty dosiahli predbežnú dohodu o nových pravidlách, ktorými sa zaručí vysoká úroveň ochrany oznamovateľov porušenia práva EÚ. Nové pravidlá sa týkajú širokého spektra oblastí, ktoré upravuje právo EÚ. Patrí medzi ne boj proti praniu špinavých peňazí a zdaňovanie právnických osôb, ochrana údajov, ochrana finančných záujmov Únie, bezpečnosť potravín a výrobkov, ako aj ochrana životného prostredia a jadrová bezpečnosť. Členské štáty môžu okrem toho rozšíriť uplatňovanie týchto pravidiel na iné oblasti. Komisia privíta, ak členské štáty zavedú komplexné rámce na ochranu oznamovateľov, ktoré budú vychádzať z rovnakých zásad.

  • Zrozumiteľné postupy oznamovania a povinnosti zamestnávateľov (systém bezpečných kanálov na oznamovanie v rámci organizácie, ako aj smerom k orgánom verejnej moci)
  • Vnútorné oznamovacie kanály – ak sa po oznámení záležitosti príslušným orgánom nepodniknú primerané opatrenia alebo v prípade bezprostredného alebo zjavného ohrozenia verejného záujmu, prípadne ak by orgány nekonali, môžu oznamovatelia predmetné informácie zverejniť, ako aj poskytnúť médiám. Tým budú oznamovatelia chránení v situáciách, keď vystupujú ako zdroje investigatívnych novinárov.
  • Zabránenie odvetným opatreniam a účinná ochrana – pravidlá budú oznamovateľov chrániť pred prepustením zo zamestnania, preradením na nižšiu pozíciu a inými formami odvetných opatrení.

Túto predbežnú dohodu musí teraz oficiálne schváliť Európsky parlament aj Rada. 

Predchádzajúci článokMedzinárodný deň žien 2019: rovnosti je viac, ale zmena je pomalá
Ďalší článokSúťaž Európske sociálne inovácie 2019

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here