Poznáte ceny za európske kultúrne dedičstvo – Ceny Európa Nostra?

Každoročne je ocenených až 30 výnimočných projektov v oblasti kultúrneho dedičstva z celej Európy – štyria z nich získajú hlavnú cenu Grand Prix a jeden sa stane víťazom Ceny publika, o ktorej sa rozhoduje v online ankete. Všetci ocenení dostanú certifikát a plaketu. Každý z víťazov hlavnej ceny Grand Prix dostane 10 000 eur. V rokoch 2020 a 2021 budú spomedzi podaných prihlášok udelené aj dve nové Špeciálne ceny Ilucidare. O aké ocenenie pôjde?

Ilucidare je projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Cieľom je vytvorenie medzinárodnej siete propagujúcej kultúrne dedičstvo ako zdroj inovácie a medzinárodnej spolupráce. Ceny Europa Nostra podporujú prostredníctvom tejto Špeciálnej ceny výnimočné projekty a novinky v oblasti kultúrneho dedičstva a diplomacie.

V rámci prebiehajúcej súťaže o Cenu publika Europa Nostra 2019 je možné zahlasovať za súťažné projekty na tejto adrese, hlasovanie sa končí 15. septembra 2019. Zároveň je už teraz možné uchádzať sa o Ceny Europa Nostra 2020, registrácia je otvorená do 1. októbra 2019.

Kategórie
Odborné poroty zložené z nezávislých odborníkov posudzujú prihlášky a následne vyberajú víťazov v nasledujúcich štyroch kategóriách.

1. Pamiatková ochrana
Výnimočné úspešné projekty v oblasti pamiatkovej ochrany – inovatívne a zlepšené využitie kultúrneho dedičstva.

2. Výskum
Výnimočné projekty zamerané na výskum a vedomosti s reálnymi výsledkami v oblasti pamiatkovej ochrany a zdokonaľovania európskeho kultúrneho dedičstva.

3. Mimoriadne úsilie
Cena pre jednotlivcov ale aj organizácie, ktoré dlhodobo preukazujú významný prínos v oblasti ochrany, zachovania a zveľaďovania kultúrneho dedičstva v Európe.

4. Vzdelávanie, odborná príprava a osveta
Výnimočné iniciatívy týkajúce sa vzdelávania, odbornej prípravy a osvety s hmotnými alebo nehmotnými výsledkami, ktoré udržateľný rozvoj životného prostredia buď propagujú alebo k nemu iným spôsobom prispievajú.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here