Prieskum Eurobarometra: 77 % Slovákov považuje klimatické zmeny za veľmi závažný problém

Viac ako tri štvrtiny opýtaných Slovákov (77 %) považujú klimatické zmeny v súčasnosti za veľmi závažný problém.  Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Klimatické zmeny sa tak opäť ako v roku 2019 umiestnili na Slovensku na 3. mieste. Za najzávažnejšie problémy, ktorým na svete čelíme, Slováci považujú šírenie infekčných chorôb (27 %) a chudobu, hlad či nedostatok pitnej vody (15 %), ako i ekonomickú situáciu (12 %). Zmenu klímy označilo ako najzávažnejší problém 12 % Slovákov a 18 % Európanov. Menovali aj zhoršovanie stavu prírody (7 %) či zdravotné problémy spôsobené znečistením (4 %). Na Slovensku považuje klimatické zmeny za najzávažnejší problém viac ako 1 z 10 respondentov (12 %).

Aj keď sa Slováci necítia byť zodpovední za boj s klimatickou zmenou, väčšina respondentov (72 %, čo je viac ako priemer EÚ, tj. 64 %) uviedla, že za posledných šesť mesiacov podnikli konkrétne opatrenia na boj proti zmene klímy. Slováci sa najčastejšie snažili znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu a zvyšovať jeho pravidelné triedenie na recykláciu (76 % respondentov), znižovali svoju spotrebu jednorazových predmetov, ako napríklad zbytočných obalov, igelitových tašiek (66 %). Uviedli, že sa snažili aj nakupovať energeticky úspornejšie spotrebiče (44 %), udržateľnejšie cestovať (36 %), jesť potraviny z ekologickej výroby (26 %), znižovať konzumáciu mäsa (24 %), ako aj znižovať spotrebu energií vo svojich príbytkoch (19 %).  Viac ako osem z desiatich respondentov na Slovensku súhlasí, že boj proti zmene klímy a environmentálnym problémom by mali byť prioritou v záujme zlepšovania verejného zdravia (89 % v porovnaní s priemerom EÚ 87 %) a že náklady na škody spôsobené klimatickými zmenami sú oveľa vyššie ako investície potrebné na zelenú transformáciu Európy (82 %, čo je viac ako priemer EÚ 74 %). 

Predchádzajúci článokSlovinsko predsedá Rade EÚ
Ďalší článokFotografická súťaž „Zelená Európa“

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here