Smernica o energetickej hospodárnosti budov prijatá s cieľom znížiť účty za energiu a znížiť emisie

Komisia víta dnešné konečné prijatie posilnenej smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá je ďalším míľnikom Európskej zelenej dohody. Týmto právnym predpisom sa stanovuje rámec pre členské štáty na zníženie emisií a spotreby energie v budovách v celej EÚ, od domovov a pracovísk až po školy, nemocnice a iné verejné budovy. Pomôže to zlepšiť zdravie a kvalitu života ľudí. V revidovanej smernici sa stanovujú ambiciózne ciele na zníženie celkovej spotreby energie budov v celej EÚ pri zohľadnení vnútroštátnych špecifík. V rukách členských štátov ponecháva, na ktoré budovy sa treba zamerať a aké opatrenia sa majú prijať. Zvýši sa tým dopyt po čistých technológiách vyrobených v Európe a vytvoria sa pracovné miesta, investície a rast. Smernicou sa posilní energetická nezávislosť Európy v súlade s plánom REPowerEU, a to znížením nášho využívania dovážaných fosílnych palív. „Nulové emisie“ budú normou pre nové budovy a fosílne palivá sa postupne vyradia z vykurovania v budovách a nahradia sa obnoviteľnými zdrojmi energie, najmä solárnou energiou. Ustanovenia týkajúce sa kabelážových a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá takisto podporia zavádzanie udržateľnej mobility. Revidovaná smernica sa uverejní v Úradnom vestníku Únie a nadobudne účinnosť v nadchádzajúcich týždňoch. Členské štáty ju potom budú musieť transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Predchádzajúci článokInvestEU a Európsky investičný fond podporia udržateľné agropotravinárske investície sumou 40 miliónov eur
Ďalší článokPodujatie „Európa pre mladých“

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here