Spoločné obstarávanie ochranných prostriedkov, harmonizácia noriem pre ochranné pomôcky, štátna pomoc pre Španielsko a Nemecko

Spoločné obstarávanie osobných ochranných prostriedkov, ktoré vyhlásila Európska komisia s cieľom reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom, sa ukázalo ako úspešné. Výrobcovia predložili ponuky vyhovujúce všetkým množstvám jednotlivých položiek požadovaných členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na obstarávaní, a v niektorých prípadoch ich dokonca prekročili. Spoločné obstarávanie sa vzťahuje na rúška typu 2 a 3, rukavice, ochranné okuliare a štíty, chirurgické rúška a kombinézy. Máme tak istotu, že nemocnice, zdravotnícki pracovníci, domovy opatrovateľských služieb a všetci, ktorí to potrebujú, budú mať potrebné vybavenie na ochranu pred vírusom a obmedzenie jeho šírenia. Na tomto spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 25 členských štátov. Ponuky sa momentálne posudzujú a očakáva sa, že zmluvy budú podpísané v nasledujúcich dňoch. Spoločné obstarávanie je pre členské štáty užitočným nástrojom, ako spoločne nakupovať tovar na trhoch za koordinácie Európskej komisie. Verejné obstarávanie väčšiny uvedeného vybavenia sa začalo pred týždňom, teda 17. marca. Obstarávanie rúšok bolo pôvodne vyhlásené ešte 28. februára.

Európska komisia prijala rozhodnutia o harmonizovaných normách, ktoré výrobcom umožnia uvádzať na trh pomôcky s vysokou účinnosťou na ochranu pacientov, zdravotníckych pracovníkov a občanov všeobecne. Normy sa týkajúkritických pomôcok, ako sú lekárske masky na tvár, chirurgické a obleky, dezinfekciu a potreby na sterilizáciu. Po zavedení uľahčí používanie týchto noriem výrobcom zdravotníckych pomôcok a iným dotknutým hospodárskym subjektom splniť zdravotné a bezpečnostné požiadavky právnych predpisov EÚ, pričom sa zohľadnia najaktuálnejšie technické riešenia.

Európska komisia aj naďalej schvaľuje štátnu pomoc pre krajiny, ktoré o to požiadali. Schválila španielske systémy záruk vo výške 20 miliárd EUR pre spoločnosti a samostatne zárobkovo činné osoby postihnuté prepuknutím pandémie koronavírusu a pre Nemecko schválila priamy grantový program na podporu spoločností a garančné opatrenie na ďalšiu podporu hospodárstva pri vypuknutí koronavírusu.
Komisia urobila tieto kroky po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

Predchádzajúci článokUplatňovanie „zelených jazdných pruhov“, zníženie zaťaženia telekomunikačných sietí, štátna pomoc pre Luxembursko a Lotyšsko
Ďalší článokĎalšie opatrenia EÚ v súvislosti s COVID-19

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here