Vedomostná súťaž “Spoznaj EÚ vo svojom meste”

Žiaci 7. a 8 ročníka základných škôl v Lučenci si 21.06.2018 mali možnosť zmerať svoje sily vo vedomostnej súťaži “Spoznaj Európsku úniu vo svojom meste”. Súťaž organizovalo Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s mestom Lučenec, Centrom voľného času Magnet v Lučenci a študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci.  Súťažné družstvá s 8 žiakmi a jedným pedagógom mali na stanovištiach v čo najkratšom čase správne zodpovedať na všetky otázky a dostať sa do cieľa. Na siedmych stanovištiach odpovedali na otázky týkajúce sa projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ v meste. Súťaže sa zúčastnili 3 základné školy s nasledovným poradím:

1. miesto – ZŠ Ulica Vajanského 2844/7

2. miesto – ZŠ s MŠ DSA Námestie Kubínyiho 42/6

3. miesto – Súkromné gymnázium Lučenec

Víťazné družstvo získalo pre svoju školu notebook. Súťažné družstvá umiestnené na druhom a treťom mieste získali vecné ceny, ako aj ostatní účastníci súťaže.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here