Vízová politika EÚ: Komisia modernizuje vízový informačný systém v snahe lepšie zabezpečiť vonkajšie hranice EÚ

Komisia navrhuje zmodernizovať vízový informačný systém (VIS) – databázu obsahujúcu informácie o osobách, ktoré žiadajú o schengenské víza. Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť reakcieschopnosť na meniace sa bezpečnostné výzvy a problémy v oblasti migrácie a zlepšiť riadenie vonkajších hraníc EÚ. Navrhované zmeny umožnia vykonávať dôkladnejšie kontroly žiadateľov o udelenie víza, vďaka lepšie fungujúcej výmene informácií medzi členskými štátmi sa odstránia medzery v prístupe k informáciám v oblasti bezpečnosti a zabezpečí sa plná interoperabilita s inými celoúnijnými databázami.

Vízový informačný systém (VIS) je databázou EÚ, ktorá spája príslušníkov pohraničnej stráže na vonkajších hraniciach EÚ s konzulátmi členských štátov na celom svete. Pre orgány vydávajúce víza je to zdroj najdôležitejších informácií o žiadateľoch o krátkodobé schengenské víza a zároveň umožňuje príslušníkom pohraničnej stráže odhaliť cestujúcich, ktorí môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Aby mali tieto orgány informácie, ktoré potrebujú, a v čase, keď ich potrebujú, dnešným návrhom sa rozširuje rozsah pôsobnosti systému VIS tak, že sa doplní o dlhodobé víza a povolenia na pobyt, pričom sa budú v plnej miere dodržiavať pravidlá ochrany údajov. Návrh je druhým krokom reformy spoločnej vízovej politiky EÚ a nadväzuje na zmeny vízového kódexu, ktoré Komisia predložila v marci 2018.

Navrhovanou modernizáciou databázy VIS sa zvýši vnútorná bezpečnosť a zlepší sa riadenie hraníc, a to vďaka týmto opatreniam:

  • Posilnené bezpečnostné kontroly pomocou všetkých databáz
  • Lepšia výmena údajov a informácií
  • Efektívnejšie konania o návrate
  • Lepšie možnosti pri stíhaní trestnej činnosti a jej predchádzaní
Predchádzajúci článokReforma pravidiel EÚ o ochrane údajov 2018
Ďalší článokPozvánka na MDD v Lučenci

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here