Výzva v rámci Európskej zelenej dohody: miliardová investícia na podporu ekologickej a digitálnej transformácie

Európska komisia sa dnes rozhodla vyhlásiť výzvu v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré reagujú na klimatickú krízu a pomáhajú chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy. Výzva v rámci Európskej zelenej dohody financovaná z programu Horizont 2020, na ktorú sa bude dať registrovať od zajtra, podnieti zotavenie Európy z krízy spôsobenej koronavírusom tým, že ekologické výzvy premení na inovačné príležitosti. Táto výzva v rámci zelenej dohody sa v dôležitých aspektoch líši od predchádzajúcich výziev programu Horizont 2020. Vzhľadom na naliehavosť problémov, ktorých sa týka, sú jej cieľom jasné a citeľné výsledky v krátkodobom až strednodobom horizonte, ale zároveň  s perspektívou dlhodobej zmeny. Opatrení je menej, ale sú cielenejšie, rozsiahlejšie a viditeľnejšie – s dôrazom na rýchlu škálovateľnosť, šírenie a zavádzanie.

Očakáva sa, že z projektov financovaných v rámci tejto výzvy vzídu výsledky s hmatateľnými prínosmi v oblastiach klímy, čistej a cenovo dostupnej energie, obehového hospodárstva, efektívneho využitia zdrojov, udržatelnej a inteligentnej mobility, biodiverzity, prostredia s nulovým znečistením a v stratégii z farmy na stôl. K tomu treba pridať dve horizontálne oblasti – posilnenie znalostí a posilnenie postavenia občanov, ktoré ponúkajú dlhodobejšiu perspektívu pri dosahovaní transformácií opísaných v Európskej zelenej dohode.

Táto miliardová investícia prispeje k pokračujúcemu budovaniu európskych znalostných systémov a infraštruktúr. Výzva zahŕňa príležitosti na medzinárodnú spoluprácu pri riešení potrieb menej rozvinutých krajín, najmä v Afrike, v kontexte Parížskej dohody, ako aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Termín na predkladanie návrhov je 26. január 2021. Očakáva sa, že vybrané projekty sa začnú realizovať na jeseň 2021. V rámci Európskych dní výskumu a inovácie, ktoré sa uskutočnia online 22. až 24. septembra 2020, sa bude konať aj informačný deň o výzve programu Horizont 2020 v rámci zelenej dohody spolu s priestorom pre sprostredkovateľov.

Predchádzajúci článokPrejav o stave Únie 2020
Ďalší článokMladý Európan 2020 v Banskej Bystrici

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here