Začína sa 10. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku, dostupný bude aj v maďarčine

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné testovanie IT zručností na Slovensku, počas 9 ročníkov sa doň zapojilo 220 000 riešiteľov. Jeho oficiálna a certifikovaná časť tento rok potrvá od 3. mája do 31. júla. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, test zároveň poskytuje reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti. Test je pre každého dostupný zdarma na novej a vylepšenej stránke ITfitness.sk. Najväčšou novinkou aktuálneho ročníka je test v maďarčine určený pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Príjemným spestrením je súťaž o množstvo atraktívnych cien, ktorá bude žiakov, študentov, ale aj učiteľov a školy motivovať, aby sa do testovania zapojili vo väčšej miere. Testovacie úlohy sú aj tento rok rozdelené do piatich oblastí: Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje a Komplexné úlohy. Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu s 20 otázkami, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pre štúdium na stredných školách. Druhá verzia s 25 otázkami je prioritne určená cieľovej skupine starších ako 15 rokov a overí zručnosti zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Predchádzajúci článokAktualizácia priemyselnej stratégie: obnova Európy vďaka silnejšiemu jednotnému trhu
Ďalší článokZelená dohoda: nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here