Zákaz nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci

Európska komisia pokračuje v boji proti nekalým obchodným praktikám na európskom trhu. Dnes zverejnila zákaz tých najškodlivejších nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci. Cieľom týchto opatrení je zaistiť spravodlivejšie zaobchádzanie s malými a strednými potravinárskymi a poľnohospodárskymi podnikmi. Návrh prináša aj účinné ustanovenia o presadzovaní: ak sa zistí porušenie pravidiel, vnútroštátne orgány budú môcť ukladať sankcie. Práve malí a strední prevádzkovatelia v potravinovom reťazci vrátane poľnohospodárov sú najzraniteľnejší voči nekalým obchodným praktikám partnerov, ktorí sú tiež súčasťou reťazca. Často im chýba vyjednávacia sila a alternatívy, ako dostať výrobky k spotrebiteľom.

Vďaka dnešnému návrhu budú zakázané:

  • oneskorené platby za netrvanlivé potravinárske výrobky,
  • rušenie objednávok na poslednú chvíľu,
  • jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv či tlak na dodávateľa, aby platil za vyplytvané výrobky.

Ďalšie postupy budú povolené iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany vopred jasne a jednoznačne dohodnú. Od členských štátov sa vyžaduje, aby určili verejný orgán zodpovedný za presadzovanie nových pravidiel, ktorý  bude mať právomoc uložiť primeranú a odrádzajúcu sankciu v prípade ich porušenia.

Predchádzajúci článokÚčasť ED Lučenec na podujatí #MYSMEEÚ
Ďalší článokPríležitosť pre študentov žurnalistiky

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here