Nový prieskum Eurobarometra vyjadruje názory a očakávania občanov EÚ pred voľbami do Európskeho parlamentu

Z najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený dnes, vyplýva, že Európania chcú, aby bola EÚ silnejšia a nezávislejšia, najmä vzhľadom na súčasné globálne výzvy, zatiaľ čo na budúcnosť nazerajú čoraz optimistickejšie. Viac než tri štvrtiny Európanov (77 %) sa vyslovili za spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku krajín EÚ, zatiaľ čo viac ako sedem z desiatich občanov EÚ (71 %) súhlasí s tým, že EÚ musí posilniť svoje kapacity výroby vojenského vybavenia. Zároveň takmer sedem z desiatich občanov EÚ (69 %) je za spoločnú zahraničnú politiku členských štátov. Viac než dve tretiny občanov súhlasia s tým, že EÚ je miestom stability v nepokojnom svete (67 %) a že EÚ má dostatočnú silu a nástroje na ochranu hospodárskych záujmov Európy v globálnom hospodárstve (69 %). Vzhľadom na ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine takmer deväť z desiatich opýtaných občanov (87 %) súhlasí s poskytovaním humanitárnej pomoci ľuďom postihnutým vojnou a viac ako osem z desiatich (83 %) občanov súhlasí, aby sme v EÚ prichýlili ľudí utekajúcich pred vojnou. 72 % občanov EÚ podporuje hospodárske sankcie voči ruskej vláde, podnikom a občanom a 70 % súhlasí s poskytovaním finančnej podpory Ukrajine. Šesť z desiatich respondentov súhlasí s tým, aby EÚ udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny a aby financovala nákup a dodávky vojenského vybavenia na Ukrajinu. Vnímanie situácie európskeho hospodárstva sa od jesene 2023 zlepšilo, pričom 47 % respondentov ju v súčasnosti hodnotí ako „dobrú“, čo je najvyššia úroveň od roku 2019. Množstvo občanov (45 %) si myslí, že hospodárska situácia v Európe zostane v nasledujúcich 12 mesiacoch stabilná. Tento pozitívny trend sa prejavuje aj stabilne vysokou podporou eura, a to tak v EÚ ako celku (70 %), ako aj v eurozóne (78 %). Pred voľbami do Európskeho parlamentu takmer tri štvrtiny respondentov (74 %) uviedli, že sa cítia občanmi EÚ, čo je opäť najvyšší podiel za viac ako dve desaťročia. Viac ako šesť z desiatich občanov EÚ (62 %) je takisto optimistických, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom na jeseň 2023. Zvýšila sa aj ich dôvera v EÚ a v súčasnosti dosahuje 49 %, zatiaľ čo dôvera v národné vlády je na úrovni 33 %. Takmer šesť z desiatich občanov EÚ je spokojných s tým, ako funguje demokracia v EÚ (57 %) a v ich krajine (58 %). Štandardný Eurobarometer 101 (jar 2024) prebiehal v dňoch 3. apríla až 28. apríla 2024 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Otázky sa osobne kládli 26 399 občanom Únie.

Predchádzajúci článokDeň včiel 2024 v Lučenci
Ďalší článokPrednáška o dezinformáciách, voľbách do EP 2024 a činnosti Európskeho parlamentu

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here