Pružnejšie verejné obstarávanie v EÚ

Komisia poskytla usmernenia k tomu, ako využiť všetky možnosti flexibility, ktoré ponúka rámec EÚ pre verejné obstarávanie v núdzovej situácii spôsobenej prepuknutím koronavírusu. Právne predpisy EÚ už poskytujú verejným obstarávateľom v členských štátoch flexibilné riešenia na rýchle uspokojenie naliehavých potrieb, ako je napríklad nákup osobných ochranných prostriedkov, liekov či ventilátorov.

Usmernenia poskytujú prehľad o možnostiach a flexibilite legislatívy EÚ v oblasti výberových konaní verejných obstarávateľov aj v otázke uplatniteľných lehôt. Rovnako pripomínajú aj možnosti siahajúce od značného skrátenia všeobecne uplatniteľných lehôt až po obstarávanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámení o vyhlásení obstarávania, pričom je to možné v tak výnimočných prípadoch, ako je napríklad mimoriadna urgencia spojená s bojom proti šíreniu koronavírusu. Usmernenia objasňujú aj napríklad to, ako by v situácii nedostatku kľúčových zásob mohli verejní obstarávatelia nájsť alternatívne riešenia a spôsoby, ako postupovať na trhu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here