Výrazné zlepšenie kvality ovzdušia v Európe za posledné desaťročie, menej úmrtí v dôsledku znečistenia

Lepšia kvalita ovzdušia viedla v Európe k výraznému zníženiu počtu predčasných úmrtí v poslednom desaťročí. Z najnovších oficiálnych údajov Európskej environmentálnej agentúry (EEA) však vyplýva, že takmer všetci Európania stále trpia znečistením ovzdušia, čo vedie približne k 400 000 predčasným úmrtiam na celom kontinente. Nová analýza EEA vychádza z najnovších oficiálnych údajov o kvalite ovzdušia z vyše 4 000 monitorovacích staníc v celej Európe v roku 2018.

Podľa posúdenia EEA spôsobilo vystavenie jemným tuhým časticiam v roku 2018 približne 417 000 predčasných úmrtí v 41 európskych krajinách. Približne k 379 000 z týchto úmrtí došlo v EÚ-28, zatiaľ čo 54 000 predčasných úmrtí bolo pripisovaných oxidu dusičitému (NO2) a 19 000 predčasných úmrtí prízemnému ozónu (O3). (Tieto tri číselné údaje sú samostatné odhady a čísla by sa nemali sčítať, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu). Zo správy vyplýva, že politiky EÚ, vnútroštátne a miestne politiky a znižovanie emisií v kľúčových odvetviach zlepšili kvalitu ovzdušia v celej Európe. Od roku 2000 emisie kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy vrátane oxidov dusíka (NOx) výrazne poklesli napriek rastúcemu dopytu po mobilite a súvisiacemu zvýšeniu emisií skleníkových plynov v tomto odvetví. Emisie znečisťujúcich látok z dodávok energie sa takisto výrazne znížili, zatiaľ čo pokrok v znižovaní emisií z budov a poľnohospodárstva bol pomalý. Vďaka lepšej kvalite ovzdušia predčasne zomrelo v roku 2018 približne o 60 000 menej ľudí v dôsledku znečistenia jemnými tuhými časticami v porovnaní s rokom 2009.

Predchádzajúci článokPodpora využívania modrej energie pre klimaticky neutrálnu Európu
Ďalší článokDiskusia EÚ v regióne Novohrad v rámci virtuálnej odbornej konferencie FUTUREGION 2020

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here