Špeciálny Eurobarometer: žijeme v EÚ spravodlivo?

Z nového prieskumu vyplýva, že podľa väčšiny Európanov je život vo všeobecnosti spravodlivý, znepokojujú ich však justičné otázky, politické rozhodnutia či príjmová nerovnosť.Väčšina Európanov si myslí, že ich život prebieha prevažne spravodlivo a že majú rovnaké príležitosti na úspešný život.

Niektoré zistenia:

  • Vyše polovica respondentov  v EÚ sa domnieva, že ľudia majú rovnaké príležitosti na úspešný život (58 %), na Slovensku si to myslí 42% opýtaných;
  • Len 32 % opýtaných súhlasí s tým, že politické rozhodnutia sa uplatňujú jednotne na všetkých občanov, a 48 % s tým nesúhlasí. Celkovo možno vyvodiť záver, že čím sú ľudia vzdelanejší, mladší a solventnejší, tým častejšie si myslia, že majú spravodlivé podmienky.
  • Vyše 98 % respondentov je presvedčených, že pre úspešný život je nevyhnutné pevné zdravie a kvalitné vzdelávanie, a 93 % si myslí, že sú prinajmenšom dôležité. Vyše 90 % zároveň za nevyhnutné alebo dôležité prvky považuje usilovnosť a vhodné známosti.

Slovenskí respondenti:

  • Až 74% (EÚ 83%) slovenských respondentov súhlasilo s výrokom, že sa vo všeobecnosti považujú za šťastného človeka, 68% (EÚ 78%) pokladá svoj zdravotný stav za dobrý;
  • Pre úspešný život je pre Slovákov najdôležitejšie: dobré zdravie (55%), mať šťastie (37%) a usilovne pracovať (35%). Potom nasleduje potreba poznať tých správnych ľudí (26%) a potom dobré vzdelanie (25%).
  • Až 91% Slovákov súhlasí, že v súčasnosti sú na Slovensku rozdiely v príjmov ľudí príliš veľké,  85% je za to, aby boli prijaté opatrenia na zníženie príjmových rozdielov.
  • Slováci z prieskumu vychádzajú ako nedôverčiví: na otázku či si vo všeobecnosti myslia, že väčšine ľudí v ich krajine môžu dôverovať odpovedalo kladne iba 23% respondentov,  čo je najmenej v celej EÚ, pred nami sú Cyprus a Grécko s 24%, naopak, najdôverčivejší sú Fíni(85%), a Dáni (82%).
Predchádzajúci článokSúťaž „Nahraj, pošli, vyhraj“
Ďalší článokPozvánka – Iné Bulharsko

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here