Eurobarometer: väčšina Európanov si myslí, že zelená transformácia by sa mala zrýchliť

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra považuje veľká väčšinaEurópanov (93 %) zmenu klímy za vážny svetový problém. Vyše polovica zastáva názor, že prechod na zelenú ekonomiku treba zrýchliť (58 %). Zároveň 73 % Európanov súhlasí s tým, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciua tri štvrtiny (75 %) Európanov súhlasí s tým, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám. Takmer deväť z desiatich Európanov (88 %) súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum. Bezmála deväť z desiatich Európanov (87 %) sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ vytýčila ambiciózne ciele v snahe zvýšiť mieru využívania energie z obnoviteľných zdrojov, a podobný počet respondentov (85 %) zastáva názor, že je dôležité, aby EÚ podnikla kroky na zlepšenie energetickej efektívnosti, napríklad, aby podnecovala ľudí inštalovať na svojich príbytkoch izoláciu, solárne panely alebo kupovať elektrické vozidlá. Sedem z desiatich respondentov (70 %) sa domnieva, že zníženie dovozu fosílnych palív môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a byť pre EÚ ekonomicky výhodné. Veľká väčšina občanov EÚ vo svojom každodennom živote už podniká individuálne kroky na boj proti zmene klímy (93 %) a vedome prijíma udržateľné rozhodnutia. Hrozbu zmeny klímy európski občania pociťujú aj vo svojich každodenných životoch. V priemere sa vyše tretina (37% ) Európanov cíti vystavená environmentálnym a klimatickým rizikám a hrozbám. 84 % Európanov sa zhoduje, že riešenie environmentálnych a klimatických problémov by malo byť prioritou pri zlepšovaní verejného zdravia. Na osobitnom prieskume Eurobarometra č. 538 o zmene klímy sa zúčastnilo 26 358 občanov EÚ z rôznych sociálnych a demografických skupín zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Prieskum prebiehal od 10. mája do 15. júna 2023.

Ako to vidia Slováci:

  • Zmena klímy je vážnym svetovým problémom pre 91 % opýtaných Slovákov.
  • 81 % respondentov zo Slovenska si myslí, že riešenie environmentálnych a klimatických problémov by malo byť prioritou pri zlepšovaní verejného zdravia.
  • 71 % Slovákov je presvedčených, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám.
  • 70 % zastáva názor, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciu.
  • 63 % sa domnieva, že zníženie dovozu fosílnych palív môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a byť pre EÚ ekonomicky výhodné.
  • 72 % Slovákov podniklo za posledných šesť mesiacov opatrenia na boj proti zemne klímy.
  • 71 % respondentov sa snaží znížiť množstvo odpadu tým, že ho pravidelne triedi na recykláciu. Zároveň  sa 57 % Slovákov usiluje znížiť spotrebu jednorazových predmetov a 40 % nakupuje energeticky úspornejšie nové domáce spotrebiče.
  • Osem z desiatich Slovákov (80 %) súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum.
  • 43 % opýtaných si myslí, že treba urýchliť prechod na zelenú ekonomiku.
  • 49 % Slovákov hovorí, že sa cítia byť vystavení environmentálnym a klimatickým rizikám a hrozbám (napríklad požiare, záplavy, znečistenie či extrémne poveternostné podmienky).
Predchádzajúci článokEurobarometer o vnímaní korupcie
Ďalší článokEurobarometer: Väčšina Európanov považuje sexuálne zneužívanie detí v online priestore za rozšírený problém

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here