Komisia vyplatila v rámci Plánu obnovy a odolnosti druhú platbu Slovensku vo výške 709 miliónov eur

Dnešná platba sa uskutočnili vďaka tomu, že Slovensko splnilo míľniky a ciele súvisiace s druhou platbou. Slovensko dostalo granty vo výške 709 miliónov eur vďaka splneniu 14 míľnikov a dvoch cieľov spojených s druhou platbou. Týkajú sa reforiem v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti, výskumu a inovácií, systémov na prilákanie kvalifikovaných pracovníkov, reforiem na podporu digitalizácie, zlepšenia obehového hospodárstva, ako aj opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí a na urýchlenie postupov verejného obstarávania. Platba sa vzťahuje aj na investície zamerané na ochranu prírody a biodiverzity. Celkový Plán obnovy a odolnosti Slovenska ráta s grantovou podporou vo výške 6 miliárd eur. Slovensko z neho doposiaľ dostalo 1,9 miliardy eur vo forme grantov. Zahŕňa to predbežné financovanie vo výške 823 miliónov eur, ktoré dostalo v októbri 2021, prvú platbu vo výške 399 miliónov eur prijatú v júli 2022 a dnešnú druhú platbu. Platby v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je kľúčovým nástrojom NextGenerationEU, sú založené na plnení míľnikov a cieľov. Závisia teda od toho, ako členské štáty vykonávajú investície a reformy uvedené v ich príslušných národných plánoch obnovy a odolnosti. Sumy vyplatené členským štátom sa zverejňujú v hodnotiacej tabuľke, v ktorej sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako celku a jednotlivých plánov podpory obnovy a odolnosti. Viac informácií o postupe žiadosti o platbu v Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti nájdete v týchto otázkach a odpovediach.

Predchádzajúci článokKomisia schválila 151 reformných projektov v členských štátoch na posilnenie ich odolnosti a konkurencieschopnosti
Ďalší článokNárodný prieskum Eurobarometra: väčšina Slovákov nechce budúcnosť krajiny mimo EÚ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here