Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Europe Direct na tému „Môj život v EÚ“

Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s mestom Lučenec vyhlásilo začiatkom roka 2022 výtvarnú súťaž „Môj život v EÚ“. Cieľom súťaže je podnietiť širokú verejnosť, aby prostredníctvom výtvarných prác vyjadrili svoj názor na aktuálnu tému – na tému budúcnosti Európskej únie vo všetkých aspektoch každodenného života. Úlohou súťažiacich bude prostredníctvom ľubovoľnej maliarskej techniky zachytiť, aký by mal byť z ich pohľadu ďalší život v Európskej únii. Súťažilo sa v 3. kategóriách a verejnosť mohla zaslať výtvarné práce do konca februára 2022. Do súťaže bolo zaradených 141 kvalitných a originálnych prác a porota mala ťažkú úlohu pri výbere víťazov v jednotlivých kategóriách. 3. marca 2022 zasadala porota v zložení Kinga Szaboóvá, Marianna Žilková a Peter Kollár a vybrala výtvarné diela v nasledovnom poradí:

1. kategória (5-10 rokov):

1. miesto:

Alexandra Balogová, Fiľakovo – názov diela: V EÚ je jedno akú máš farbu pleti, keď si dobrý

2. miesto:

Andrej Mátyus, Komárno – názov diela: S mojimi kamarátmi

3. miesto:

Barbora Molnárová, Fiľakovo – názov diela: Tu môžem veriť na rozprávky

2. kategória (11-17 rokov):

1. miesto:

Maroš Romančík, Žilina – názov diela: Na jednej vlne

2. miesto:

Sára Oravcová, Hrabovo – názov diela: Óda na radosť

3. miesto:

Laura Lauková, Mýtna – názov diela: Zelená budúcnosť

3. kategória (18-99 rokov):

1. miesto:

Mgr. Ľubica Mrázová, Komárno – názov diela: Rodné mesto na jar

2. miesto:

Ingrid Oravcová, Hrabovo – názov diela: Pokoj v duši

3. miesto:

Zuzana Spodniaková, Fiľakovo – názov diela: Môžeme tu žiť všetci

Organizátori udelili aj tri špeciálne ceny

Špeciálne ceny :

Nina Ďurenková, Komárno – názov diela: Všade doma, doma najlepšie

Liliana Pálfyová, Žilina

Dominika Paulovičová, Fiľakovo – názov diela: Slnko pre všetkých

Výhercom srdečne blahoželáme a slávnostne im budú odovzdané ceny na vernisáži výstavy 21.03.2022 o 14.00 hod. v sále Fénix, Radnica v Lučenci.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili našej súťaže a zaslali nám veľmi pekné originálne výtvarné práce. Tiež veľká vďaka patrí aj porote v jej neľahkej úlohe.

Predchádzajúci článokMedzinárodný deň žien 2022: Komisia navrhuje celoúnijné pravidlá v záujme boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu
Ďalší článokBudúcnosť Európy: Ďalšie plenárne zasadnutie konferencie venované návrhom občanov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here