232 miliónov eur na globálny boj proti koronavírusu

Európska komisia prispeje sumou 232 miliónov eur na pomoc v globálnom boji proti vírusu COVID-19, známemu ako koronavírus. Prispeje tak k zvýšeniu globálnej pripravenosti, prevencie a zabráneniu šírenia koronavírusu. Nové finančné prostriedky pomôžu odhaliť a diagnostikovať chorobu a zlepšiť starostlivosť o infikovaných ľudí a zabrániť ďalšiemu prenosu nákazy. Časť prostriedkov bude okamžite pridelená rôznym sektorom, zatiaľ čo zvyšok bude uvoľnený v nasledujúcich mesiacoch. Na úrovni členských štátov Komisia koordinuje zdieľanie informácií a poskytuje pomoc pri posudzovaní potrieb a zabezpečovaní súdržnej reakcie v rámci celej EÚ. EK financuje aj výskum vakcín a poskytuje Číne núdzový zdravotnícky materiál, potrebný na zvládnutie choroby priamo pri jej zdroji.

V nadväznosti na vývoj v Taliansku Komisia zintenzívňuje podporu členským štátom v súvislosti s prebiehajúcou prácou na plánovaní pripravenosti a reakcií na nepredvídané udalosti.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here