EK prijala správu o dôsledkoch demografických zmien v Európe

Európska komisia dnes prijala správu o dôsledkoch demografických zmien. Táto správa predstavuje hlavné hnacie sily tejto demografickej zmeny a jej účinky na Európu. Zdôrazňuje tiež vzájomnú závislosť medzi demografickými štruktúrami, vplyv krízy a schopnosť sa z nej dostať. Správa vykresľuje dlhodobé demografické trendy v európskych regiónoch – od dlhšej očakávanej dĺžky života cez nižšiu mieru pôrodnosti, starnúce spoločnosti a menšie domácnosti až po rastúcu urbanizáciu. Opisuje sa v nej aj pokles podielu Európy na svetovej populácii – očakáva sa, že do roku 2070 bude predstavovať menej ako 4 % celkového obyvateľstva.

Správa o Slovensku:

K 7. januáru 2019 bolo na Slovensku 5,5 milióna obyvateľov, čo predstavuje 1,2 % z celkového počtu obyvateľov EÚ27. Súčasný trend ukazuje, že v roku 2070 by na Slovensku mohla byť najviac zastúpená veková skupina žien nad 80 rokov, zároveň by sa znížili skupiny mužov aj žien od 20 do 49 rokov, a aj celkový počet obyvateľov, ktorý by bol menej ako 5 miliónov Slovákov. Spôsobí to zvyšujúca sa dĺžka života, ale aj rastúca úmrtnosť a naopak klesajúci počet živonarodených detí. Podľa výsledkov Eurostatu na Slovensku v roku 2019 žilo 98,6 % štátnych príslušníkov, 1 % ľudí z krajín EÚ a 0,4 % štátnych príslušníkov tretích krajín. Miera imigrácie sa za posledných päť rokov výrazne nezmenila, naopak miera emigrácie mierne klesá.

Predchádzajúci článokVyhodnotenie fotografickej súťaže “Nová Európa”
Ďalší článokPozvánka na vernisáž fotografií súťaže “Nová Európa”

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here