EÚ investuje 100 miliónov EUR na propagáciu zelenej a klimaticky neutrálnej Európy

Európska komisia dnes avizovala investície vo výške 101,2 milióna EUR do desiatich veľkých projektov programu LIFE v oblasti životného prostredia a klímy. Projekty sa budú realizovať v deviatich členských štátoch, vrátane Slovenska, s cieľom je pomôcť pri prechode Európy na udržateľný spôsob hospodárstva a pri dosahovaní klimatickej neutrality. Na Slovensku a v Českej republike bude z programu LIFE podporený projekt na zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý pomôže Slovensku dosiahnuť súlad so smernicami EÚ o kvalite ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým znečisťujúcim látkam.

EK pomocou tohto projektu podporí menej znečisťujúce druhy dopravy a náhradu neefektívnych starých kotlov, čím sa znížia emisie jemných častíc z vykurovania domácností  o 25 %. Práve emisie častíc zo spaľovania tuhých palív pri vykurovaní domácností a emisie oxidu dusičitého z dopravy sú obzvlášť problematické pre Slovensko. To trpí zlou kvalitou ovzdušia, ktorá ovplyvňuje verejné zdravie a životné prostredie. Projekt bude zameraný aj na všetky regióny susednej Českej republiky, ktoré sú postihnuté podobnými problémami.

Predchádzajúci článokZimná hospodárska prognóza 2020
Ďalší článokProgram Interreg oslavuje 30 rokov spájania občanov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here