EÚ investuje do zlepšenia výskumných programov a zariadení 2 špičkových slovenských univerzít

Európska komisia investovala 55,6 milióna EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v prospech Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave, ako súčasť projektu ACCORD („Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation“ – Rozvoj univerzitných kapacít a schopností vo výskume, vývoji a v inovácii). Jej zámerom je zintenzívniť spoluprácu medzi oboma vzdelávacími inštitúciami, ako aj s odvetvím priemyslu. V stredobode pozornosti pri tom je biotechnológia, biomedicína, progresívne materiály a digitálne technológie.

Finančné prostriedky zo zdrojov EÚ sa v spolupráci s odvetvím priemyslu využijú na modernizáciu výskumných infraštruktúr a vybavenia i zostavenie nových študijných programov. Projekt by sa mal ukončiť do jari 2022. Tieto investície nadväzujú na investície z Kohézneho fondu programového obdobia 2007 – 2013, ktoré plynuli v prospech kompetenčných centier oboch vzdelávacích inštitúcií.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here