Európska komisia a štyri online obchody dnes podpísali záväzok o bezpečnosti výrobkov – odstrániť z ponuky nebezpečné výrobky

Štyri významné subjekty na online trhu – spoločnosti Alibaba (v mene AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten-France – dnes podpísali záväzok, v rámci ktorého chcú rýchlejšie odstraňovať nebezpečné výrobky, ktoré sa predávajú na ich online trhoch. Vďaka dialógu, ktorý sprostredkovala Európska komisia, sa tieto štyri významné online spoločnosti zaviazali, že do 2 pracovných dní budú reagovať na oznámenia o nebezpečných výrobkoch, ktoré im predložia orgány členských štátov, a v prípade oznámení od jednotlivých spotrebiteľov budú konať do 5 pracovných dní.

Predaj cez internet predstavoval v roku 2016 v EÚ 20 % celkového predaja (Eurostat). Prostredníctvom internetu sa predáva čoraz viac nebezpečných výrobkov nahlásených do systému včasného varovania. Z toho vyplýva potreba, aby internetové obchody naďalej zintenzívňovali úsilie zamerané na odstraňovanie nebezpečných výrobkov. Smernica EÚ o elektronickom obchode zavádza postupy oznamovania a odstraňovania problematického online obsahu, no neupravuje podrobnosti týchto postupov.

Spoločnosti Alibaba Group (v mene AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten-France sa zaviazali prijať tieto opatrenia:

  • Reagovať do dvoch pracovných dní na oznámenia orgánov, ktoré boli doručené na kontaktné miesta jednotlivých spoločností, aby odstránili položky s ponukou nebezpečných výrobkov. Spoločnosti by mali prijaté opatrenia monitorovať a informovať o nich príslušné orgány.
  • Poskytnúť zákazníkom jednoznačný spôsob oznamovania ponuky nebezpečných výrobkov. Takéto oznámenia sa riešia bez zbytočného odkladu a primeraná reakcia sa poskytne do piatich pracovných dní.
  • Priebežne nahliadať do databázy informácií o výrobkoch stiahnutých z predaja/nebezpečných výrobkoch, ktoré sú k dispozícii v systéme EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, a čerpať aj z iných zdrojov, ako napríklad od orgánov presadzovania práva, a prijať vhodné opatrenia, pokiaľ ide o dotknuté výrobky, ak ich možno identifikovať.
  • Zriadiť vyhradené jednotné kontaktné miesta pre orgány členských štátov EÚ, na ktoré bude možné oznamovať nebezpečné výrobky a prostredníctvom ktorých bude možná jednoduchá komunikácia o problematike bezpečnosti výrobkov.
  • Prijať opatrenia zamerané na to, aby sa predchádzalo opätovnému ponúkaniu nebezpečných výrobkov, ktoré už raz boli odstránené.
  • Poskytnúť predajcom informácie/odborné školenia o problematike dodržiavania právnych predpisov EÚ o bezpečnosti výrobkov, vyžadovať od predajcov, aby konali v súlade so zákonom, a poskytnúť predajcom odkaz na zoznam právnych predpisov EÚ o bezpečnosti výrobkov.
Predchádzajúci článokDPH: prijatie nových nástrojov na boj proti podvodom v EÚ
Ďalší článokPredsedníctvo Rakúska v Rade EÚ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here