Integrácia migrantov: príručka na podporu miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov

Európska komisia a OECD uverejnili správu, v ktorej identifikujú hlavné výzvy súvisiace s integráciou migrantov a stanovujú konkrétne politické odporúčania na ich riešenie. Správa opisuje príklady osvedčených postupov z veľkých európskych miest ako Amsterdam, Atény, Berlín, Paríž či Rím a prezentuje 12 kľúčových bodov, aby sa nimi miestni, regionálni a celoštátni tvorcovia politík aj odborníci mohli inšpirovať pri navrhovaní a realizácii miestnych integračných programov. Odporúčania sa týkajú oblastí ako zdravotníctvo, zamestnanosť, bývanie či vzdelávanie ako aj lepšieho zosúlaďovania zručností migrantov s potrebami miestnych trhov práce či  budovania spoločných areálov na združovanie a zbližovanie komunít.

Predchádzajúci článokPríležitosť pre študentov žurnalistiky
Ďalší článokLepšia konkurencieschopnosť maloobchodného sektora

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here