Posilnenie sociálneho rozmeru

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ navrhuje ďalej posilniť sociálny rozmer Únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý je novou verziou Európskeho sociálneho fondu, ako aj prostredníctvom posilneného a účinnejšieho Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Vznikne aj nový Fond EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty.

  1. Európsky sociálny fond plus (ESF+) – vznikne zlúčením existujúcich fondov a programov a bude oproti súčasnému Európskemu sociálnemu fondu pružnejší a jednoduchší. Navrhnutý je ročný  rozpočet  101,2 miliardy EUR na investície do ľudí, podporu Európskeho piliera sociálnych práv .ESF+ sa zameria napríklad na nezamestnanosť mladých ľudí a sociálne začlenenie či cielenú podporu zdravotnej starostlivosti.
  1. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii po roku 2020 (EGF)ročný  rozpočet  1,6 miliardy EUR. Tento fond sa zmení tak, aby mohol účinnejšie zasahovať v záujme podpory pracovníkov, ktorí prišli o prácu.
Predchádzajúci článokMenej jednorazových plastov = čistejšie moria a oceány
Ďalší článokMDD v ríši remesiel

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here