Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu odvetví výroby potravín, nápojov a krmív

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu odvetvia výroby potravín, nápojov a krmív v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového a prechodného rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 9. marca 2023 na podporu opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na emisne neutrálne hospodárstvo. Novým rámcom sa čiastočne mení a predlžuje dočasný krízový rámec prijatý 23. marca 2022 s cieľom umožniť členským štátom podporovať hospodárstvo v kontexte súčasnej geopolitickej krízy, ktorý už bol zmenený 20. júla 2022 a 28. októbra 2022. V rámci schémy bude mať pomoc formu priamych grantov. Účelom schémy je podporiť spoločnosti pôsobiace v odvetviach výroby potravín, nápojov a krmív, ktoré v súčasnosti čelia nedostatku likvidity v dôsledku zvýšenia nákladov okrem iného na elektrinu, krmivá, hnojivá a zúrodňujúce látky. Komisia zistila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Konkrétne, pomoc i) nepresiahne 2 milióny eur na jeden podnik; a ii) bude poskytnutá najneskôr do 31. decembra 2023. Komisia dospela k záveru, že schéma je potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Na základe toho Komisia schválila schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

Predchádzajúci článokKomisia navrhuje parkovací preukaz a preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím
Ďalší článokSpráva o stave Európskej únie 2023

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here