Výtvarná súťaž “Budúcnosť Európskej únie”

Výtvarnú súťaž  „Budúcnosť Európskej únie“ vyhlasuje a organizuje  Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s Mestom Lučenec.

Cieľom súťaže je podnietiť širokú verejnosť, aby prostredníctvom výtvarných prác vyjadrili svoj názor na aktuálnu tému – na tému budúcnosti Európskej únie. Úlohou súťažiacich bude prostredníctvom ľubovoľnej maliarskej techniky zachytiť, aká by mala byť z ich pohľadu budúca Európska únia.

Súťaží sa v troch kategóriách. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len s jednou kresbou ľubovoľnou maliarskou technikou, vo veľkosti max. formátu A3, ktorú zašle poštou alebo donesie osobne do 28.02.2021 na adresu Informačného centra Europe Direct Lučenec.

Podrobnejšie informácie v štatúte súťaže:

Štatút výtvarnej súťaže Budúcnosť EÚ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here