Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizujem vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasárodská škola Európskeho parlamentu.

Cieľ programu: Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí.

Súhrn podmienok účasti školy na programe:

  • vymenovanie aspoň jedného hlavného ambasádora EP (učiteľ/učiteľka), ktorému sa poskytne odborná príprava

  • aktívne využívanie poskytnutých postupov a materiálov v škole

  • výber 5-10 žiakov, ktorí budú pôsobiť ako pomocní veľvyslanci Európskeho parlamentu

  • vytvorenie informačného miesta o EÚ a EP v školských priestoroch

  • informovanie o činnosti EÚ a jej inštitúcií prostredníctvom brožúr, internetových odkazov a iných materiálov, ktoré budú poskytnuté

  • zorganizovanie rôznych druhov aktivít súvisiacich s EÚ pri príležitosti Dňa Európy

  • podľa potreby môžete do aktivít zapájať aj rodičov

Uzávierka prihlášok pre tretí ročník programu (2018/2019) bude 15. júna 2018. Bližšie informácie na: http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here