Európsky deň jazykov 2019 na Súkromnom gymnáziu v Lučenci

Z iniciatívy Rady EÚ si od roku 2001 dňa 26. septembra v mnohých krajinách Európy ľudia pripomínajú Európsky deň jazykov. Cieľom tohto európskeho dňa je upozorniť na dôležitosť  štúdia jazykov, zvyšovanie medzikultúrneho povedomia, podpora kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európy, ktorú treba zachovávať, chrániť a zveľadovať.

Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci so Súkromným gymnáziom v Lučenci dňa 25.09.2019 pripravilo zaujímavú vyučovaciu hodinu, ktorá bola zameraná na prezentáciu tohto významného dňa a študenti si mohli vyskúšať využívanie jazykov v praxi prostredníctvom interaktívnych súťaží – rozpoznávanie cudzieho jazyka cez posluch, vyplňovanie testu o znalostiach jazykov všeobecne a tiež vyplňovanie jazykovej krížovky na rýchlosť. Skupiny žiakov, ktorí sa umiestnili na 1.-3. mieste získali upomienkové predmety Europe Direct Lučenec.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here