Komisia sa zasadzuje za klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050

Európska komisia prijala dlhodobú strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 – Čistá planéta pre všetkých.

Stratégia ukazuje, ako môže Európa viesť úsilie o klimatickú neutralitu investíciami do realistických technologických riešení, posilňovaním postavenia občanov a zosúlaďovaním činností v oblastiach, ako je priemyselná politika, financie či výskum, a zároveň sa postarať to, aby bol tento prechod spravodlivý aj zo sociálneho hľadiska.

Vízia Komisie o klimaticky neutrálnej budúcnosti sa zameriava na takmer všetky politiky EÚ a je v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať nárast teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a pokračovať v snahe neprekročiť 1,5 °C. Byť lídrom v oblasti klimatickej neutrálnosti pre EÚ znamená dosiahnuť ju do roku 2050.

Výsledky najnovšieho osobitného prieskumu Eurobarometra (z 11/2018):

  • 93 % Európanov myslí, že zmena klímy je spôsobená ľudskou činnosťou,
  • 85 % súhlasí s tým, že boj proti zmene klímy a efektívnejšie využívanie energie môžu viesť k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Európe

Cesta ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu by si vyžadovala spoločné opatrenia v 7 strategických oblastiach (energetická efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čistá, bezpečná a prepojená mobilita, konkurencieschopný priemysel a obehové hospodárstvo, infraštruktúra a energetické prepojenia, biohospodárstvo a prírodné záchyty uhlíka i zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého na riešenie zostávajúcich emisií). Členské štáty do konca roka 2018 predložia Európskej komisii svoje návrhy národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.  

Predchádzajúci článokObchod podporuje v celej EÚ viac než 36 miliónov pracovných miest
Ďalší článokPozvánka – Diskusia EÚ a my v Lučenci

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here