Online beseda “EÚ a jej budúcnosť” so študentmi SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci

Dnes sme mali online besedu so študentmi 1. -3. ročníka Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci na tému “EÚ a jej budúcnosť”. Cieľom podujatia bolo interaktívnou formou zvýšiť povedomie a všeobecnú informovanosť o EÚ a aktuálnom dianí v EÚ medzi študentmi. Podujatie bolo zamerané na oboznámenia sa mladých ľudí s aktuálnymi témami: prierez histórie EÚ, benefity pre Slovensko po vstupe do EÚ, 6 cieľov novej Európskej komisie, Plán podujatia obnovy pre Európu a Slovensko, nové programovacie obdobie 2021-2027. Ďakujem pedagógovi a tiež všetkým študentom za aktivitu počas besedy.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here