Roadshow 2022 – Doma v EÚ v Lučenci

Vo štvrtok 24.3.2022 v Lučenci sa organizovala konferencia pod názvom Doma v EÚ – Roadshow 2022, ktorú organizovala v našom regióne Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s mestom Lučenec. Sme radi, že práve u nás v Lučenci môžeme spoločnými silami v spolupráci expertmi z relevantných inštitúcií nájsť riešenia a výzvy na problémy týkajúce sa priamo regiónu Novohradu, a to spoločná poľnohospodárska politika, zavádzanie inovácií v rôznych oblastiach  a vzdelávanie a uplatnenie marginalizovaných skupín. V rámci prvého panelu diskusií zameraného na Zelený Novohrad – Spoločná poľnohospodárska politika a inovácie vystúpila naša p. primátorka Pivková, ktorá v krátkosti prezentovala náš región a tiež problémy týkajúce sa poľnohospodárstva a rozvoja regiónu. P. Miháľová, generálna riaditeľksa Sekcie pre rozvoj vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prezentovala Spoločnú poľnohospodársku politiku – implementačný balík vo výške 4,5 miliardy a jeho konkrétny prínos pre región. Uvedený strategický dokument je v štádiu spripomienkovania v Bruseli. V plánovanom strategickom dokumente sa ministerstvo bude zameriavať v rámci poľnohospodárstva na eko-schémy, viazené platby, redistributívne platby, podporu mladých, sektorové invervencie, envirovýdavky a výdavky na Leader. P. Chreneková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyzdvihla fakt, že okrem poľnohospodárstva a zabezpečenia jeho sebestačnosti je potrebná pri rozvoji vidieka aj spolupráca jednotlivých aktérov v regióne. Všetci zúčastnení sa zhodli, že treba motivovať mladých ľudí, aby sa stali mladými farmármi a podporiť ich spoločne legislatívne a finančne zo strany štátu. Zavádzaním inovácií do poľnohospodárstva by sa čiastočne zamedzilo odlivu mladých ľudí z regiónu. Moderátorom podujatia bol Radim Dvořák, zástupca vedúceho Zastúpenie EK na Slovensku.

Hostia Daniel Kojnok z Centra rozvoja inovácií Lučenec, Marián Cipár z Odboru finančných nástrojov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ondrej Lunter – podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja a Ján Košturiak z INOVA.TO diskutovali ako môžu inovácie pomôcť v rozvoji lokálnej ekonomiky a cestovného ruchu v regióne. P. primátorka prezentovala inovácie smerom k nášmu regiónu, jeho dopad na podnikanie a rozvoj zamestnanosti, špecifikovala aj jednotlivé aktivity v oblasti inovácií v regióne. Zdôraznila regionálne rozdiely pri porovnaní severného a južného Slovenska a to v oblasti zamestnanosti a tiež vyskytujúci sa problému odlivu mladých ľudí z regiónov. P. Kojnok prezentoval inovácie v regióne na príkladoch v oblasti cirkulárnej ekonomiky. P. Lunter prezentoval inovačné aktivity v kraji v oblasti sociálnych služieb – poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre seniorov. P. Košturiak prezentoval zavádzanie inovácií na príklade Žiliny na základe spolupráce verejného sektora, samosprávneho kraja a podnikateľského prostredia. P. Cipár prezentoval možnosti financovanie inovačných aktivít zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Všetci sa vzájomne zhodli, že v rámci Investičnej územnej stratégie pre roky 2021-2027 je potrebná decentralizácia, nastavenie stratégií na základe postrehov a návrhov z regiónov, stimulovať aktivity v regióne v oblasti inovácií.

Hostia v rámci panelu č. 3 v zložení  Alexandra Pivková, primátorka Lučenca a poslankyňa NR SR, Svetlana Síthová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Jana Kamenská, riaditeľka ZŠ Vajanského v Lučenci, Jana Tomová, riaditeľka SSŠ a SG, Kremnica,Darina Tököliová, koordinátorka ŠPT – SSŠ a SG, Kremnica diskutovali o možnostiach inklúzie Rómov a odlišných detí napr. aj ukrajinských do vzdelávacieho procesu a uplatnenie marginalizovaných skupín na príkladoch dobrej praxe. Tiež sa navrhlo riešenie vzdelávania a uplatnenia marginalizovaných skupín cez financovanie prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Na uvedenom podujatí okrem stánkov európskych inštitúcií pôsobiacich na Slovensku nechýbal aj stánok Europe Direct Lučenec, v rámci ktorého sme prezentovali aj produkty s regionálnou značkou Novohrad.

Predchádzajúci článokBeseda „Aká bude budúcnosť EÚ“ na Obchodnej akadémii v Lučenci
Ďalší článokAko je to so striedaním času?

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here