Slovensko oslavuje 20 rokov od vstupu do EÚ

V roku 2004 sa Európska únia rozrástla o desať nových členských krajín. Tu je 10 zaujímavostí o EÚ, ktorými sa vďaka členstvu môže pýšiť aj Slovensko: 

  1. EÚ má najvyššiu priemernú dĺžku života na svete. Priemerná dĺžka života v EÚ je 78 rokov, čo je o 5 rokov viac ako svetový priemer.  
  2. V EÚ sa nachádza najviac svetových dedičstiev UNESCO. V EÚ sa nachádza viac ako 500 lokalít svetového dedičstva UNESCO, čo je viac ako v ktorejkoľvek inej časti sveta.  
  3. EÚ je jedinou oblasťou na svete, kde majú všetky krajiny bezplatné alebo lacné vysoké školské vzdelávanie. Vďaka tomu je EÚ domovom niektorých z najlepších univerzít na svete.  
  4. EÚ má najvyššiu mieru recyklácie komunálneho odpadu na svete. Krajiny EÚ recyklujú v priemere 48,9 % svojho odpadu, v roku 2022 sa na SK zrecyklovalo cez 49% komunálneho odpadu  
  5. EÚ je najväčší svetový darca humanitárnej pomoci. EÚ a jej členské štáty každý rok poskytujú viac humanitárnej pomoci ako ktorákoľvek iná krajina alebo región na svete.  
  6. EÚ má vlastnú vesmírnu agentúru. Volá sa Európska vesmírna agentúra (ESA) a je zodpovedná za niektoré z najpôsobivejších vesmírnych misií, aké boli kedy uskutočnené, vrátane sondy Rosetta a vesmírneho teleskopu Gaia.  
  7. EÚ je lídrom v oblasti boja proti zmene klímy. EÚ sa zaviazala do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.  
  8. Európske hlavné mesto kultúry: TKaždý rok EÚ vyberie dve mestá, ktoré sa na rok stanú centrami kultúry. V troku 2013 to boli Košice a v roku 2026 dostane tento titul Trenčín. Tieto mestá hosťujú sériu kultúrnych podujatí, ktoré propagujú ich jedinečnú kultúru a dedičstvo. Košice boli Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013.  
  9. Cena Európskej únie za literatúru: Táto cena sa udeľuje každý rok za vynikajúce literárne diela napísané v ktoromkoľvek z oficiálnych jazykov EÚ. Slovenskí autori sa môžu uchádzať o cenu a zdieľať svoje príbehy so čitateľmi z celej Európy.  
  10. Sieť Natura 2000: Táto sieť chránených oblastí pokrýva viac ako 18 % územia EÚ a chráni biotopy a druhy, ktoré sú ohrozené vyhynutím. Na Slovensku sa nachádza viac ako 600 chránených území Natura 2000. 

Čo prinieslo členstvo v EÚ Slovensku? 

Kvalita nášho života sa od vstupu do EÚ výrazne zlepšila. Od vstupu Slovenska do EÚ prispeli prostriedky z jej rozpočtu k významnému zlepšeniu hospodárstva krajiny a tvorili veľkú časť verejných investícií. V rokoch 2004 až 2022 smerovalo na Slovensko viac ako 36 miliárd z európskeho rozpočtu. Ak k tomu pridáme Plán obnovy a odolnosti, táto suma sa zvýši na 38 miliárd eur. 

Vďaka tomu sa za ostatné roky podporili stovky projektov v oblastiach regionálneho rozvoja, dopravy, školstva, vedy a výskumu, zdravotníctva či ochrany životného prostredia. Z európskych peňazí sa stavali a rekonštruovali školy, škôlky a nemocnice, obnovovali námestia, budovali vedecké parky, ale aj nové cesty, modernizovali železnice a uskutočňovali mnohé ďalšie projekty, ktoré denne skvalitňujú život Slovákov a Sloveniek. Z nového finančného obdobia na roky 2021 až 2027 môže Slovensko z eurofondov získať ďalších 13 miliárd eur. 

Nemateriálne prínosy členstva 

Sme Európania – Vstup Slovenska do EÚ priniesol obyvateľom Slovenska aj európsku identitu. Okrem toho, že sme Slováci, sme aj Európania. To nám garantuje isté práva a prináša nové možnosti. Môžeme sa aktívne zapájať do tvorby európskych politík, a to aj našou účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu. Tie najbližšie nás čakajú už 8. júna. Náš názor môžeme vyjadriť cez rôzne verejné konzultácie alebo Európske občianske iniciatívy.   

Vstup do EÚ Slovensko pevne ukotvil v rodine vyspelých, moderných a demokratických krajín Európy. Zlepšilo sa jeho postavenie a váha na medzinárodnej scéne. Slovensko sa ako plnohodnotný partner zúčastňuje rozhodovania o závažných otázkach, ktoré ovplyvňujú vývoj nielen v EÚ, ale aj na celom svete. Spoločná európska legislatíva poskytuje Slovákom väčšiu právnu istotu, silnejšiu garanciu dodržiavania základných ľudských práv a ochranu spotrebiteľských práv.  

Dvere dokorán –  Vďaka vstupu do Schengenského priestoru na 94% našich hraníc odpadli hraničné kontroly, uľahčil sa voľný pohyb osôb i tovaru. To, že sme súčasťou EÚ Slovensku pomohlo získať bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta vrátane USA a Kanady. Práve vďaka členstvu a kreditu Únie majú Slováci a Slovenky umožnený bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta a slovenský pasje 9. najsilnejším pasom na svete a bez víz sa dostaneme do 186 krajín. 

Brigáda v Rakúsku, štúdium v Nemecku, dovolenka v Taliansku – Slováci majú v EÚ viac slobody. Môžu voľne cestovať, pracovať, študovať a podnikať v celej Európskej únii. Teda nie na trhu s piatimi, ale 500 miliónmi ľudí. Na prácu v Únii nie je potrebné pracovné povolenie, v zamestnaní máme garantované rovnaké práva ako občania daného členského štátu. Navyše vďaka Európskemu preukazu zdravotného poistenia máme napríklad počas dovolenky, či študijného pobytu, nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.  

S Erasmom do sveta – Voľný pohyb po Európe znamená aj možnosť študovať v EÚ. Populárny študijný program Erasmus+, ktorý využili desaťtisíce slovenských vysokoškolákov, patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie vôbec. Tento program za viac ako 35 rokov svojej existencie vyslal do sveta vyše deväť miliónov ľudí. Prináša možnosti aj učiteľom či podnikateľom. Otvorili sa dvere pre európsku  spoluprácu pre vedecké inštitúcie, univerzity a inovatívne podniky, ale aj mestá, obce a regióny.  

Spoločná mena, hmatateľný symbol – tento rok si na Slovensku pripomíname 15. výročie zavedenia eura ako nášho oficiálneho platidla. Dnes môžeme platiť spoločnou európskou menou euro v 20 krajinách eurozóny a hlavne zbytočne neprerábame na výmenných kurzoch. Euro prinieslo okrem iného nižšie náklady na bankové transakcie.  Tiež výrazne pomohlo podnikom, ktorým odbúralo kurzové riziká, znížilo transakčné náklady, prinieslo väčšiu stabilitu a predvídateľnosť. Naša mena je stabilná, pretože eurozóna je jednou z najväčších a najsilnejších svetových ekonomík.  

Riešenie dvojakej kvality tovaru – Na úrovni EÚ sa stanovili jasné pravidlá, ktoré určujú, že výrobky nemožno predávať vo viacerých členských štátoch s tým, že sú totožné, keď majú výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Ochránia spotrebiteľov, ale aj podniky pred nekalými obchodnými praktikami.  

Ochrana spotrebiteľov a bezpečnejšie výrobky – V EÚ funguje silná ochrana spotrebiteľských práv. Ak predávajúci nedodrží podmienky pri nákupe či cestovaní, máme právo na odškodnenie. V rámci jednotného trhu máme jednotnú záruku dva roky, tovar kúpený cez internet môžeme vrátiť do 14 dní od zakúpenia. Dajú sa ľahšie porovnávať ceny výrobkov a zmluvy musia spĺňať európske štandardy. Tiež máme lepší systém varovania pred nebezpečnými výrobkami či potravinami. EÚ priniesla zrušenie roamingových poplatkov, zaistila aj nižšie  bankové poplatky a poplatky za používanie kreditných kariet.  

Ochrana životného prostredia – Vďaka uplatňovaniu európskej legislatívy v tejto oblasti sa na Slovensku podstatne zlepšila kvalita životného prostredia. Vzduch, ktorý dýchame je čistejší a zlepšila sa kvalita vôd. Lepšie sú chránené aj vzácne biotopy a krajinné územia európskeho významu.  

Ochrana slovenského jazyka –slovenčina je jedným z 24 úradných jazykov EÚ. Je tým zaistená ochrana slovenského materinského jazyka aj pre budúce generácie. Navyše, vďaka zásade viacjazyčnosti, zakotvenej v Charte základných práv EÚ, majú občania EÚ, a teda aj Slováci a Slovenky, právo používať ktorýkoľvek z úradných jazykov EÚ pri komunikácii s európskymi inštitúciami, a tie im musia odpovedať v tom istom jazyku.   

Predchádzajúci článokJar na farme
Ďalší článokSúťaž o ekologické ocenenia EÚ za rok 2024

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here