Uplatňovanie „zelených jazdných pruhov“, zníženie zaťaženia telekomunikačných sietí, štátna pomoc pre Luxembursko a Lotyšsko

Komisia vydala nové praktické rady na uplatňovanie usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii pohybovať naprieč EÚ. Aby mohli naďalej fungovať celoúnijné dodávateľské reťazce, žiada sa od členských štátov, aby bezodkladne určili všetky relevantné medzinárodné hraničné priechody v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) ako hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“. Tieto zelené hraničné priechody by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý vezú. Prekročenie hranice vrátane všetkých kontrol a zdravotných skríningov by nemalo trvať viac než 15 minút. Kontroly a skríning treba vykonávať tak, aby vodiči nemuseli vychádzať z vozidiel, a samotní vodiči by mali byť podrobovaní iba minimálnym kontrolám. Od vodičov nákladných vozidiel by sa nemala vyžadovať žiadna dokumentácia okrem dokladu totožnosti a vodičského preukazu, a podľa potreby listu od zamestnávateľa. Mali by sa uznávať elektronicky predložené/zobrazené dokumenty.

Komisia diskutuje s telekomunikačnými operátormi o tom, ako spojiť sily v boji proti prepuknutiu ochorenie COVID-19. Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton diskutoval s generálnymi riaditeľmi európskych telekomunikačných spoločností a GSMA, asociáciou mobilných telekomunikačných operátorov o odolnosti siete a zdieľaní anonymizovaných metaúdajov na modelovanie a predpovedanie šírenia vírusu, ktoré by bolo v súlade s GDPR. Komisár tiež zdôraznil potrebu chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov vrátane mikropodnikov a MSP, ktoré majú ťažkosti s platením svojich účtov a zdôraznil význam telekomunikácií v týchto ťažkých časoch. Generálni riaditelia telekomunikácií sa pridajú k streamovacím službám a znížia zaťaženie siete.

Európska komisia pokračuje v schvaľovaní štátnej pomoci pre krajiny, ktoré o to požiadali. Schválila luxemburskú schému na podporu spoločností postihnutých prepuknutím pandémie v hodnote 300 miliónov EUR a lotyšskú schému vo výške 250 miliónov EUR. EK urobila tieto kroky po prijatí dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Umožňuje členským štátom zabezpečiť, aby mali všetky podniky dostatočnú likviditu a zachovať hospodársku kontinuitu aj počas pandémie COVID-19 a po nej.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here